Formandens blog – et nyt tiltag!

Hej alle.
Så har vi i VU Søllerød oprettet formandens helt egen blog….