Folkeskolen: Tid til en bøn!

Fader Vor. Du som er i himmelen. Vil du ikke være så venlig at bede politikerne om at blande sig uden om?

De fleste af jer er formentlig bekendt med historien: Socialdemokratiet ønsker at bremse flere danske friskoler, der beder Fadervor hver morgen.

I Venstres Ungdom ønsker vi ikke at tage stilling til, hvorvidt man bør bede morgenbøn eller ej, men vi mener til gengæld heller ikke at staten skal blande sig. De 179 folkevalgte politikere på Christiansborg har alle hver deres holdning til, om børn skal bede morgenbøn, ligesom du sikkert også har din personlige holdning til det. Men blot fordi politikerne har en individuel indstilling til dette, betyder det ikke, at problemet skal løses kollektivt. I Venstres Ungdom mener vi ikke en gang, at der er tale om et problem.

I Danmark har vi heldigvis fået frit skolevalg. Det betyder, at det offentlige ikke bestemmer, hvilken skole, ens børn skrives op til, men at forældrene selv kan vælge, hvilken institution, de mener, har den rigtige filosofi og indstilling samt de bedste undervisningsmetoder i henhold til netop deres barn. Det frie skolevalg må siges at være en liberal sejr, men det nytter ikke meget, hvis det får politikerne til at lovgive yderligere om, hvad skolerne herefter må og ikke må. Venstres Ungdom beder i hvert fald til, at politikere og partier mildt sagt holder igen. Selvfølgelig skal der være nogle overordnede rammer så situationen ikke løber løbsk, men lad os have tillid til, at forældrene og deres børn bedst selv ved, hvilke behov de prioriterer øverst.

Når en skole vælger at fastholde en filosofi, der bevarer grobund i den kristne tro, er dette kun muligt, da der forefindes en efterspørgsel herfor. Forældre har således bevidst valgt, at deres barn skal uddannes på en skole med denne grundtanke. Venstres Ungdom forstår derfor ikke, hvorfor de folkevalgte på Christiansborg overhovedet finder situationen problematisk og gør det til en del af den politiske dagsorden.

I VU tror vi på individets frie valg samt friheden til forskellighed, og vi mener derfor ikke, at hverken du, jeg eller politikerne skal beslutte, hvorvidt nogle skoler har morgenbøn på skemaet.

Hvis VU skulle bede en bøn, ville vi bede politikerne om at blande sig uden om!