You speak English? No, me Danish!

Vi står desværre i en velkendt situation: Dansk Folkeparti har endnu engang bekendt kulør og danner, sammen med venstrefløjen, flertal uden om regeringen for at tvinge universiteterne til at indføre strikse sprogregler. Disse skal sikre, at dansk forbliver stærkere end engelsk som videnskabs- og undervisningssprog. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil ændre loven, således at universiteterne ikke længere selv kan beslutte, i hvilket omfang de vil undervise og forske på engelsk. Universiteterne er stærkt imod, men de implicerede partier er ligeglade og beskylder universiteterne for at udvise ligegyldighed for det danske sprog.

VU præsenterer: Da socialisterne fik for meget magt…

Lukas er fra Tyskland og har i mange år arbejdet på Ludwig-Maximilians-Universitetet i München. Lukas og hans hustru ønsker at flytte til København, da hustruen har fået et godt jobtilbud i den danske hovedstad. Lukas finder det attraktivt at afprøve den danske undervisnings- og forskningskultur, men han bliver chokeret, da han opdager, at det slet ikke er muligt for ham at opnå undervisningstimer nok på et dansk universitet. Han er yderst kvalificeret, og universitetet i København vil hellere end gerne ansætte ham, men Lukas er ikke i stand til at tale dansk, og staten har besluttet, at vores undervisningssprog på både bachelor- og kandidatuddannelser skal være dansk. Lukas forstår ikke, hvorfor socialisterne vil gøre Danmark til et lukket land, og det gør Venstres Ungdom heller ikke.

Yuri er en japansk pige med smag på nordeuropæisk kultur. Hendes mor kommer oprindeligt fra Århus, og hun vil derfor gerne dertil og færdiggøre sin uddannelse, hvorefter hun ønsker et job inden for det danske erhvervsliv. Yuri bliver selvfølgelig skuffet, da hun opdager, at hendes ønskede kandidatuddannelse ikke længere er tilgængelig for hende på engelsk, og hun taler af gode grunde ikke dansk på et niveau, der gør det fagligt muligt at studere på selv samme sprog. Yuri har hørt mange gode ting om dansk erhvervslivs konkurrenceevne, samt behovet for højtuddannede unge med kendskab til fremmedsprog og markedsføring. Derfor forstår Yuri ikke, hvorfor danskerne ikke byder hende velkommen på grund af regulerede sprogregler, og det gør Venstres Ungdom heller ikke.

Kan det være rigtigt, at S, SF, DF og Ø nu vil bestemme, hvorledes universitetsstuderende må undervises på engelsk? Kan det være rigtigt, at de vil nedsætte vores konkurrenceevne, fordi de ikke vil lade vores akademikere kommunikere på engelsk? Ja, kære venner… De har gjort det igen! Ritts onde ånd er tilbage og har ramt Venstrefløjen inklusiv DF med endnu et mirakuløst forbud, der denne gang skal slå fast, at de også mener, at staten ved bedst, når det drejer sig om universiteterne. De henviser bl.a. til, at det ikke kan være rigtigt, at man kan tage en kandidatuddannelse på f.eks. Roskilde Universitetscenter uden at modtage undervisning på dansk.

Venstre og Det Konservative Folkeparti er modstandere af forslaget, og De Radikale er enige med Regeringen langt hen ad vejen. Senest har Videnskabsminister Helge Sander (V) været i medierne for at forklare, hvorledes et sådant forslag ikke bare er uforsvarligt rent politisk, men ligeledes økonomisk. Helge Sander har nemlig annonceret, at det vil koste 100 millioner kr. at gennemføre de sprogreguleringer, der desværre lægges op til fra dette flertal uden om Regeringen.

Venstres Ungdom bakker ikke op om denne detailstyring – hverken principielt eller rent logisk. Først og fremmest, mener vi, at universiteterne skal have frihed til selv at fastlægge, hvorledes de finder det bedst at vægte henholdsvis dansk og engelsk. Det skal politikerne absolut ikke blande sig i. Rent logisk kan vi tilføje, at Danmark ikke skal sende det signal til omverdenen, at vi en lukket nation, og vi skal ikke have mindsket vores internationale konkurrenceevne grundet en naiv tro på, at udbredelsen af engelsk som fagsprog er en trussel over for det danske sprogs virke og eksistens.
Vi kan prioritere vore resurser bedre end på en sådan direkte skadelig reguleringspolitik, og vi tror på mere frihed til universiteterne. Derfor er vi modstandere af forslaget om statsstyring af universiteternes undervisningssprog!

http://www.berlingske.dk/article/20090113/danmark/701130091/

http://www.berlingske.dk/article/20090114/danmark/701140124/

http://www.berlingske.dk/article/20090114/danmark/90114125/

http://www.berlingske.dk/article/20090114/danmark/90114089/