Bekæmp protektionismen

I disse tider med finansiel uro er der for politikerne næsten gået sport i at overbyde hinanden med større og større “hjælpepakker” til industrien. Det mest grumme eksempel er Frankrig der giver 45 mia. kroner i støtte til landets bilindustri. I disse krisetider vender landene i EU sig indad og begynder at blive langt mere protektionistiske end de var i forvejen.

Men selve protektionismen er skam ikke noget nyt begreb i EU. Den famøse landbrugsstøtte eksisterer stadigvæk og  den er lige så grotesk og absurd som den altid har været. Det seneste eksempel på det er, at en spejdergruppe får 100.000 kr. årligt i landbrugsstøtte til en mark i Sønderjylland, som de kun bruger hvert femte år. Det er dog ikke kun spejderne som udnytter landbrugsstøtten; tre danske kirker samt 116 danske rideskoler får landbrugsstøtte. De tre kirker får samlet set en kvart million kroner – den ene kirke betaler endda en landmand for at han lader hans køer græsse på deres grund, så de kan få støtte. Det er simpelthen grotesk hvordan landbrugsstøtten bruges. Men disse eksempler er ikke det eneste. Udover at betale til spejdere og kirker for ubenyttet jord, så betaler vi stadigvæk en masse penge til de danske landmænd, der ødelægger den fri konkurrence med landbrugets produkter.

Landbrugsstøtten er protektionisme af den værste slags.

Vi skal bekæmpe protektionismen i hele EU. VU ønsker fri konkurrence, hvilket betyder væk med de europæiske støtteordninger, deriblandt landbrugsstøtten. Toldbarriererne skal fjernes, så alle lande kan konkurrere på lige fod med EU’s medlemslande.

Mere protektionisme er ikke vejen ud af den finansielle krise, men derimod vejen ud i en dybere finansiel krise. Øget frihandel vil derimod være med til at sætte gang i økonomien, og dermed få verdens lande ud af den finansielle krise. Det ville ikke bare hjælpe EU og resten af de vestlige lande, men det vil også hjælpe udviklingslandene. Protektionismen må og skal bekæmpes!