Liberalisme i Hakkebakkeskoven

I børnebogen ved navn ”Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkeskoven” kan børnene opleve mange spændende personer og utallige sjove fortællinger. Men også folk der har afsluttet folkeskolens mellemtrin kan få glæde af bogen. En af profilerne i Hakkebakkeskoven, Morten Skovmus, er nemlig en ægte liberal frihedskæmper.

I land tid har Hakkebakkeskoven været præget af utryghed og ufrihed. De små mus har ikke haft frihed til at bevæge sig omkring da både Ræven, Uglen og Peter Pindsvin har ligget på lur og villet æde dem. Derudover har ”folk”, som Klatremusen, ikke selv taget sig sammen og samlet mad, og går derfor rundt og nasser på vennernes foderlagre.

I tider som disse leder man altid efter helte. Stolte og stærke personer der viser handlekraft og rejser sig trodsigt i vrimlen, som en kendt gammel rød slagsang så smukt beskriver. I den rigtige verden har listen over disse helte indeholdt navne som f. eks Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Men i Hakkebakkeskoven er det ingen ringere end Morten Skovmus der påtager sig helterollen. Som aktiv medborger sætter han sig modigt ned og skriver en slags forfatning for skovens dyr. Som håndhæver af denne forfatning foreslår han den store Bamsefar. Forfatningen indeholder tre punkter, og især punkt nummer tre er interessante for os liberale:

1. Alle dyrene i Hakkebakkeskoven skal være venner
2. Ingen har lov til at æde hinanden
3. Den, som er doven og ikke selv gider finde mad, må ikke tage de andres mad

Morten Skovmus demonstrerer ved sin forfatning et liberalt menneskesyn præget af frihed, privat ejendomsret og frisind.
Det første forslag har måske ikke forfatningskarakter, men kan tolkes som Morten Skovmus’ forsøg på at udbrede tolerance og frisind overfor anderledes tænkende. Et godt liberalt princip.

Det andet forslag er en klar beskyttelse af den private ejendomsret, da dyr som regel ikke ejer så meget andet end dem selv, sørger forfatningen hermed for at deres ejendom bliver beskyttet til fulde.
Det sidste forslag er en udvidelse af det andet forslag og en yderligere beskyttelse af den private ejendomsret, da forslaget forhindrer at der kan opkærves skatter til folk der aktivt har fravalgt at gøre en indsats for at skabe deres egen lykke. Et godt liberalt princip!

Morten Skovmus kan altså betegnes som en liberal frihedskæmper og bogen ”Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkeskoven” kan varmt anbefales

Til sidst vil jeg lade Morten Skovmus’s ord danne de smukke rammer om afslutningen på dette indlæg:

(Efter Klatremus har læst Mortens forfatning spørger han)

”Må Ikke – Hvad for noget?” Spurgte Klatremus
”Må ikke ta’e de andres mad” Gentog Morten
”Hvem skal de så ta’e det fra?” Spurgte Klatremus
”Ikke fra nogen” sa’e Morten