VU løser alle verdens problemer

Lørdag den 28. februar var VU inviteret til Ungdommens Copenhagen Consensus sammen med Konservativ Ungdom, Dansk Socialdemokratisk Ungdom og Radikal Ungdom. Konceptet bestod i at ungdomsorganisationerne skulle prioritere mellem otte forskellige verdensproblemer, da vi med Bjørn Lomborgs ord ”Jo ikke kan redde hele verden på en gang.” Vi skulle derfor efterligne det ”rigtige” Copenhagen Consensus hvor en masse akademikere blev sat til samme prioriteringsopgave, efter oplæg af forskellige professorer der alle sammen advokerede for at deres område skulle placeres højest på ranglisten.

VU’s målsætning med konferencen var at få prioriteret især frihandel og en aktiv deltagelse i løsningen af verdens væbnede konflikter højt. Derudover lå billige og effektive løsninger til at bekæmpe sygdomme med, højt hos mange VU’ere inden konferencen.

VU kæmpede for at prioritere frihandel højt fordi vi med frihandelsløsninger kan løse mange af verdens andre problemer. Frihandel skaber nemlig vækst i de fattige lande, så de også kan få råd til at udvikle medicin, bekæmpe hungersnød og uddanne deres befolkning.

VU kæmpede for at prioritere en aktiv deltagelse i løsningen af verdens væbnede konflikter højt, da dette danner udgangspunkt for løsningen af mange andre problemer. Det er nemlig lige fedt om man har verdens bedste medicins-udviklingsprogram hvis en blodig borgerkrig forhindrer medicinen i at komme ud til de syge mennesker.

VU kæmpede for at prioritere sygdomsbekæmpelse højt, da vi som rigt velstående land ikke kan lade millionvis af fattige mennesker verden over, dø hver dag grundet sygdomme som AIDS og Malaria, som er forholdsvis simple og billige at bekæmpe.

Konferencens resultat var en stor sejr for VU. Frihandel blev nemlig prioriteret højest, bekæmpelse af tuberkulose som nummer to, og programmer der skulle sørge for både varer og menneskers frie bevægelighed som nummer tre. Den aktive udenrigspolitik var også højt placeret, nemlig som nummer seks. Alle sammen problemer der kan gøres noget ved, billigt og effektivt, og så vi får mest muligt for pengene!
Diverse klimaproblematikker blev prioriteret lavt, dog med undtagelse af forskning i alternative energiformer som kom i top tyve. Dette til stor glæde for VU.

Generelt kan det konkluderes at VU fandt Ungdommens Copenhagen Consensus som en stor oplevelse og vi har kun ros tilovers for arrangementet. At vi bliver nødt til at prioriterer løsningen af verdens problemer er for os en sandhed som mange politikere kunne tage ved lære af; For verdens eget bedste vel at mærke!

For de deltagende VU’ere var det en stor oplevelse, og dette beviser blot endnu engang at et medlemskab af VU, sagtens kan betale sig.

Meget mere om konferencen i Berlingske Tidende under overskriften: Lomborgs lektie om verdens problemer