Helles socialistiske bank

Nu er den socialistiske del af Socialdemokraterne virkelig vågnet op til dåd: En statsbank med 50 mia. til udlån til virksomheder, der ikke kan låne i private banker. En fuldstændig usmagelig idé, der bryder med alle de grundlæggende principper bag det frie marked, der har sikret os velstand og øget frihed. Idéen viser med al tydelighed, at Helle Thorning ikke er egnet til at styre økonomien og hører mest af alt hjemme i en skraldespand sammen med andre planøkonomiske idéer.

Pga. lavkonjunkturen i Danmark er det klart, at bankerne er mere påpasselige med at låne penge ud. Bankerne er også forretninger, der skal klare sig godt og generere overskud og derfor ikke kan låne penge ud til alle virksomheder, der end måtte ønske det. Bankerne må altså luge ud og vælge de projekter, der er mest rentable. Det er derfor et udtryk for usund økonomisk tankegang, når Helle Thorning ønsker at drive en statsbank, der låner penge ud til projekter, der er knap så rentable. Dette kan i sidste ende medføre tab for skatteborgerne, hvilket selvfølgelig ikke kan være rigtigt. I den forbindelse er det herligt at se at også erhvervslivet er imod dette socialistiske forslag. Erhvervslivet ved godt, det er farligt at ødelægge strukturen i det frie marked, der sikrer en bedre økonomi. Erhvervslivet ved godt, at det er til fare for dem selv, hvis de pludselig skal leve op til statslige krav.

Helle Thorning må altså stoppe sin banksnak og i stedet komme med forslag der gør den danske økonomi mere fri og dynamisk.