Hvor er forandringen?

Venstrefløjens længeventede skatteudspil ”Fair Forandring” er hverken fair eller en forandring – tværtimod bygger skatteudspillet sig på uretfærdighed, misundelse og udspillet er en tilbagevending til god gammeldags socialdemokratisk skattepolitik, der har vist sig uholdbar i længden.

For det første er det ikke retfærdigt at opkræve så høje skatter, som vi gør i Danmark. Den enkelte må have krav på at kunne råde over den løn, han/hun selv tjener. Desuden er det kun retfærdigt, at lige arbejde beskattes lige og det danske skattesystem skal derfor erstattes af en fladskat.

Men lad os gennemgå en række af forslagene fra ”Fair Forandring”.

Yderligere beskatning af usunde varer – men inkonsistent.

Det er ingen hemmelighed, at vi i Venstres Ungdom vender os imod tanken om at detailstyre folks liv. Regeringen har desværre gjort det lidt ved at sætte afgiften op på usunde fødevarer mv. i Forårspakken 2.0. ”Fair Forandring” vil dog mere end det ved at sætte afgiften højere op på bl.a. sodavand, chokolade og tobak for at ”gavne folkesundheden” som følge af Forebyggelseskommissionens anbefalinger. Det er dog absurd, at man ikke kan lade mennesker leve i fred. Hvori ligger det retfærdige i, at man skal beskattes, fordi man vælger at købe en sodavand eller en Matador Mix fra Haribo? Hvorfor må mennesker ikke selv vælge, om de vil leve sundt eller usundt? I Venstres Ungdom sætter vi individet før staten. Desuden er forslaget på ingen måde gennemført. Hvorfor sætter man ikke afgiften op for alle usunde produkter? Hvorfor skal indsatsen mod tobak og usunde fødevarer prioriteres højere end indsatsen mod at drikke for meget alkohol? Ikke nok med at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti mener, at de skal detailstyre vores liv – de mener også, at de skal bestemme, hvilke vaner vi som danskere skal gøre op med først.

Millionærskat – den uintelligente skat på intelligente mennesker

Flere undersøgelser har vist, at hvis vi gerne vil opretholde nuværende serviceniveau, da vil det være billigst og enklest at fjerne både mellem- og topskatten rent økonomisk set, da provenuet herfra kun udgør få procenter af statens samlede skatteindtægter. Faktisk ville dette være selvfinansierende alene i kraft af de dynamiske effekter, der vil få folk til at arbejde mere. Af en eller anden mærkværdig grund har Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ikke lyst til at bevare det, de selv har skabt (Læs: Velfærdsstaten) og foreslår derfor en millionærskat på 6 % af indkomster over 1 million kr. om året. Dette vil selvfølgelig blot betyde, at folk vil arbejde mindre, flytte ud af landet eller lign., da det ikke kan betale sig at arbejde mere. Konsekvens? Danmark som helhed får et lavere velstandsniveau. Der er altså ikke tale om en forandring, men blot en fortsættelse af de nuværende problemer.

Marginalskatten for de bedst lønnede – de som skaber velstanden i Danmark – vil komme op på 71,3 pct. Hvis der er tale om en forandring, er der tale om en forandring i den forkerte og uretfærdige vej! Skatten må og skal ned.

Højere selskabsskat – nej tak!

Anders Samuelsen fra Liberal Alliance har sagt noget klogt (frit citeret): ”Vi skal ikke øge selskabsskatten, men derimod halvere den”. At ville øge selskabsskatten fra 25 % til 28 % er dybt skadeligt for samfundet og vil medføre færre arbejdspladser, fordi flere virksomheder vil forlade landet til fordel for andre lande med mere retfærdige skatteregler samtidig med at et lavere overskud efter skat vil medføre færre penge til lønninger mv. I Danmark skal det kunne betale sig at starte og drive en virksomhed, uden man bliver beskattet meget og bliver udsat for et bureaukratisk helvede. Hvis vi gerne vil øge velstanden i Danmark – pt. er vi på vej ned ad ranglisten over de mest velstående lave med rekordfart – skal vi derimod sænke selskabsskatten for at tiltrække attraktive virksomheder til Danmark og give folk mulighed for at danne og drive virksomheder.

Er det en forandring, at man går tilbage til tidligere tiders skattepolitik på erhvervsområdet? Nej.
Er det fair, at man beskatter virksomheder hårdere, hvilket gør det mindre attraktivt at drive virksomhed og vil mindske antallet af arbejdspladser? Nej.

Andet – og afslutning

Er der andet dårligt, man kan sige om ”Fair Forandring”? Tja, hvad med øgede overførselsindkomster for 2.000 kr., hvilket betyder, at det bliver endnu mere attraktivt ikke at være en del af arbejdsmarkedet? Er det fair at sætte loft over, hvor meget private må sætte til side til alderdommen?

Hvis man er interesseret at læse om, hvordan man på uretfærdigvis vender tilbage til tidligere tiders socialistisk skattepolitik, kan man klikke ind på www.fairforandring.dk. I Venstres Ungdom er sagen klar: Vi skal ikke øge skatter og afgifter, vi skal derimod sørge for at sænke dem mest muligt. Udspillet fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti er pseudopolitik, der i sidste ende vil vise sig ikke at hænge sammen. Ønsker man en fair forandring, da skal man blot tilslutte sig Venstres Ungdoms skattepolitik. Her er der tale om en klar forandring: Vi ønsker at indføre en retfærdig fladskat, hvor lige arbejde beskattes på samme vilkår og samme måde.