Reportage fra VUs landsstævne 2009

Fra fredag d. 18. til søndag d. 20. september mødtes landets skarpeste hoveder til en weekend i politikkens, festens (og nogle vil mene Pontes) tegn – nemlig VU’s Landsstævne 2009.

Fredagen var uden det store politiske indhold, da selv VU Frederikshavn/Sæby og VU Løkken skulle have muligheden for at nå helt til staden. Aftenen stod dog på en hyggelig aftenfest med en enkelt øl eller to – ja, nogle vil måske mene flere.

Om lørdagen startede det essentielle ved et landsstævne; politikken. Inden det hele for alvor gik i gang benyttede Thomas Banke dog lejligheden til at takke af for sit formandskab. Hans kræfter vil fremover blive lagt hos Venstre i Fredericia, hvor de helt sikkert vil blive påskønnet.

Herefter startede den store politiske debat om resolutioner og principprogram indtil om eftermiddagen, hvor de egentlige valghandlinger skulle finde sted. Efter kampvalg til både formands- og næstformandskabet, så kunne Jakob Engel Schmidt og Morten Østergaard pryde sig med deres nye titler. Det efterfølgende valg til Forretningsudvalget (FU) forløb uden valghandling, da kun 7 kandidater stillede op til de 7 pladser. Til det konstituerende Landsstyrelsesmøde blev Louise Sletting valgt til Landsstyrelsesformand, mens Anders Tang blev Landsstyelsesnæstfomand.

Landsstævnet nåede uden tvivl sit højdepunkt lørdag aften, da den helt store gallafest blev åbnet. En glad aften i festligt lag, hvor Søren Pind agerede vært, Bertel Haarder sang for, og Carl Holst fra VU’s veteranforening holdt tale. En tale, hvor han blandt meget andet belønnede Sara som årets VU’er pga. hendes hårde arbejde i VU Odense, mens VU Århus blev årets lokalforening! Festen fortsatte til langt ud på natten, og undertegnede husker svagt, at festen sluttede, da Kasper Krüger spillede sin valgjingle for sidste gang omkring kl. 4.

Søndag morgen stod den igen på masser af politik, da de sidste resolutioner skulle til afstemning. For nu at sige det pænt, så lignede det ikke fremtidens politikere, der sad til bords denne morgen! Hele arrangementet sluttede, da klokken passerede 14, og de første busser forlod København.
Tilbage er der kun at sige tillykke. Tillykke til alle, der blev valgt. Og ikke mindst tillykke til det fantastiske crew, der stod bag et arrangement, der forløb helt perfekt og uden nogen nævneværdige mangler!