Nordkorea til debat

Der var stille på gaderne ude foran VU Århus’ lokaler, og i gågaden var der ikke fyldt med tv-vogne fra alskens medier. Når jeg skriver dette, så er det fordi, at det er en skærende kontrast til en dag i februar, hvor DNSB var til debat hos selvsamme lokalforening – en gruppe, hvis ekstreme værdier for mange er lige så voldsomme, som de værdier en forening, der hylder Nordkorea er repræsentant for.

VU Århus havde mandag d. 19. oktober besøg af Gert fra Dansk-Nordkoreansk Venskabsforening. Udover dette hverv, er Gert kulturredaktør på Dagbladet Arbejderen og formand for en lokal københavnsk afdeling af det Danske Kommunistparti. Efter en kort historisk gennemgang, kom Gert ind på nogle af de mere kontroversielle områder, herunder specielt det politiske system.

 Her var der sjovt nok ikke megen enighed og sindene kom da også i kog et par gange. Gert havde flere motiver for at være med i venskabsforeningen men de væsentligste var, at Nordkorea var den lille part i konflikten mellem Korea og USA, og at støtte op om en antiimperialistisk politik, der særligt er rettet mod USA. Gert kunne sagtens se, at landet havde nogle problemer, men de skyldes især den amerikanske embargo mod import af teknologi samt den fortsatte amerikanske geopolitiske interesse i området.

Gert havde i mange år interesseret sig for konkliften i Korea, og da Nordkorea var den lille part, måtte han ”skrotte sine forbehold over for totalitære systemer”. Han tog altså afstand fra totalitære systemer der ”ikke var hans kop te” og erkendte, at der var meget kontrol i Nordkorea og at ”det var dumt at holde information fra befolkningen”.

Beskyldninger fra gode VU’ere om, at Nordkorea kan betegnes som fascistisk blev dog afvist, og Gert måtte også sige, at den vestlige forståelse for demokrati ikke havde relevans i Nordkorea. Det skyldtes især kulturelle og historiske faktorer. Der var dog noget demokrati i Nordkorea, da 40% af befolkningen var medlem af det altdominerende arbejderparti, og det var de jo frivilligt. Det er dog samtidig militæret der styrer landet og er over politikerne, så den demokratiske forståelse må siges at være en noget anden.

Det er meget tydeligt, at foreningen er opstået i 60’erne som modsvar til den amerikanske politik i Asien. Her tænkes naturligvis i høj grad på Vietnam-krigen. Derfor er foreningen også i lige så høj grad et udtryk for modstand mod USA, som den er opbakning til Nordkorea. Det synes i hvert fald for mig tydeligt efter mødet.

Selvom der mildt sagt var uenighed med aftenens oplægsholder, så vil jeg anbefale andre VU-foreninger at lave lignende møder. At møde folk med ekstreme værdier er altid en god måde at teste éns egne overbevisninger på. Desuden var Gert i dette tilfælde garant for et godt oplæg – ligesom han stod hårdt mod hårdt i den efterfølgende debat.