Lømmelpakkens konsekvenser for retssikkerheden

D. 12. december 2009 vil blive husket som dagen hvor retsstaten og dens grundprincipper måtte vige til fordel for hver enkelt politibetjents vilkårlige vurdering af i hvor udstrakt grad ”lov og orden” blev overholdt. Dette var nemlig dagen hvor op mod 700 demonstranter i forbindelse med klimatopmødet blev anholdt og kørt til de midlertidige COP15-fængselsceller, hvor de anholdte måtte indstille sig på mange timers ventetid bag tremmer under uværdige forhold.

Nogle af demonstranterne blev helt sikkert anholdt på et gyldigt grundlag – det er fuldstændig uacceptabelt at kaste med brosten og angribe politiet for at få et politisk budskab igennem. Men der var også et unødvendigt højt antal uskyldige blandt de anholdte, da lømmelpakken gør det muligt for politiet at foretage de såkaldte præventive anholdelser. Det er altså blevet legalt at tilbageholde en person i op til 12 timer, alene hvis politiet skønner at vedkommende muligvis kan være til fare for sikkerheden. Man er ikke længere uskyldig indtil det modsatte er bevist; derimod er man skyldig allerede inden man har foretaget sig noget kriminelt.

Det er meget problematisk at politiet har fået øgede beføjelser til at foretage vidtgående indgreb i den enkeltes personlige frihed. Frihedsberøvelse, som en administrativ anholdelse jo er, kræver høj grad af kontrol og sikkerhed. Et vilkårligt skøn fra en udkørt politibetjent er således ikke nok, hvis retssikkerheden skal gælde.

Der er set flere eksempler på, at regeringen har tilsidesat Grundloven og retsstatens fundamentale dele for at imødekomme ”særlige sikkerhedsmæssige udfordringer”. Her kan fx terrorlovgivningen og nu også lømmelpakken nævnes. Venstres Ungdom mener ikke, at man kan bekæmpe trusler ved at indskrænke individets grundlovssikrede rettigheder. Målet helliger ikke midlet, for ingen situation bør kunne sætte demokratiet i en undtagelsestilstand. Regeringens mål med lømmelpakken er at opretholde sikkerheden under klimatopmødet – men man skaber på ingen måde sikkerhed ved at underminere retsstaten.

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt VU’s retsordfører Ida Svane Grevlund på 40269398 eller på mail idagrevlund@vu.dk