Udviklingslande ønsker klimaaftale med socialistiske grundprincipper

Efter at den engelske avis, The Guadian, har publiceret et dokument, der angiveligt skulle være Danmarks ”hemmelige” bud på en klimaaftale, har verdens udviklingslande råbt vagt i gevær – de ønsker, efter alt at dømme, en socialistisk aftale.

Det udkast som The Guardian har offentliggjort indeholder principper som har været meldt ud offentligt fra Danmarks side i ugevis, og det er de selv samme principper, der har ført verden tættere på en aftale. Striden går ud på at Danmark ønsker et opgør med principperne fra Kyoto aftalen hvor udviklingslande har kunnet fortsætte væksten i deres CO2 udledning, nærmest uhæmmet. Dette ønsker udviklingslandene selvfølgelig at blive ved med. Der er blot et problem ved hykleriet. Udviklingslandene ønsker dermed også at det er de industrialiserede lande som skal trække hele læsset på bedste Robin Hood manér. Der er tale om en socialistisk tankegang som ikke hører en klimaaftale til – det er på tide, at udviklingslandene bestemmer sig til, om de vil være med til at gøre en indsats for klimaet eller ej, hvis man vil være med i en aftale kræver det selvfølgelig også en indsats.

Der er selvfølgelig en vis logik i, at udviklingslandene fortsat skal have mulighed for, at ”udvikle” sig, men er det virkelig umuligt at have en industriel udvikling i dag, uden at foranstalte en uhæmmet vækst i emissionen? Udviklingslandene må deltage i en proces hvor der findes en balance mellem en industriel udvikling og emission og så ellers komme over den klassiske socialistiske Robin Hood Mentalitet.