Truet klimavidenskab: En elefant i et minefelt

I kølvandet på ClimateGate har mange sået tvivl om det videnskabelige grundlag for vores antagelser om den menneskeskabte globale opvarmning og det kan de have mange gode grunde til.

Når politikere på alle niveauer refererer til almengyldige sandheder om den globale opvarmning hives Det Internationale Klimapanels (IPCC) sammenskrivningsrapporter frem og politikerne modtager anerkendende nik som svar.

Det er derfor ikke så underligt at politikerne ikke har haft brug for at søge dybere ned i rapportens videnskabelige grundlag så længe den sikrer vælgeropbakning. Der er imidlertid store huller at finde.

Det Internationale Klimapanel er i dens grundvold politisk, som organisation under FN, der om noget er kendt for dens mange fine ord og politiske kampe. Samtidig behandler klimapanelet videnskabeligt arbejde med krav om fri og desinteresseret tilgang til det studerede objekt. IPCC opererer således i et sprængfarligt minefelt mellem videnskab og politik, hvor et enkelt fejltrin kan lave sprækker i den essentielle mur imellem de to områder.

Et sådant fejltrin sker på side 193 af IPCC’s Fourth Assessment Report, The Physical Science Basis. Her afvises Henrik Svensmarks teori om kosmisk stråling pure, da denne er af ”kontroversiel” karakter. Ikke et argument for videnskabelig falsificering.

Argumentet om Svensmarks teori som værende kontroversiel hører hjemme i den politiske verden. En arena, der ikke er plaget af videnskabelige normer, men udelukkende befolkningens mening, der beordrer ansvarlighed og handlekraft. To af hinanden modsatrettede egenskaber, hvor politikeren mellem ansvarlig refleksion og rask handling må finde den rette balance.

Begge egenskaber bliver understøttet af den menneskeskabte globale opvarmning. Ved at den er menneskeskabt kan mennesket gøre noget ved det, og politikeren kan således få forenet hans fremadskuende ansvarlighed for jordens ve og vel med muligheden for at udvise reddende handlekraft.

Det passer således utrolig godt i dagens politikeres kram med den menneskeskabte globale opvarmning. Det er bestemt muligt at teorien om den menneskeskabte globale opvarmning er korrekt. Men der er mange gode grunde til at betvivle det videnskabelige grundlag af en teori, der bæres frem af konsensussøgende sammenskrivninger og politikeres ønske om genvalg.