Politisk smagsdommeri – nej tak!

Regeringen ønsker at gøre det dyrere at ryge for dermed at reducere antallet af rygere, herunder særligt at modvirke at unge begynder at ryge. Regeringen ønsker at gøre det dyrere at drikke alkohol for dermed at reducere alkoholforbruget, herunder særligt at begrænse unges forbrug af alkohol. Sådan lød det fra Lars Løkke Rasmussen onsdag, da regeringen præsenterede sit regeringsgrundlag om man vil.

Igen må vi altså konstatere, at regeringen har fejlet i forhold til at føre en liberal sundhedspolitik. I Venstres Ungdom mener vi ikke, det er statens opgave at agere som smagsdommer over for borgernes ve og vel. Rygning er et individuelt valg og det må derfor hvile på den enkeltes skuldre at beslutte, om man ønsker at ryge eller lade være. I Venstres Ungdom hylder vi derimod en udbredt oplysning i samfundet, som netop giver den enkelte mulighed for at træffe sit valg på et oplyst grundlag. Politikerne derimod skal pakke de moraliserende argumenter på hylden, når de har fingrene dybt nede i lovgivningen og blot sørge for at denne oplysning er tilgængelig.

Det samme gælder for alkohol. Hverken rygning eller alkohol er det sundeste i verden. Det ved de fleste. Men det er ikke ensbetydende med, at Lars Løkke og co. skal fastsætte prisen på en Grøn Tuborg i Seven Eleven. På trods af de skadesvirkninger, der findes ved indtagelse af alkohol, er der stadig et stort antal af danskere, der bevidst indtager alkohol. Og man kunne jo med rette spørge den enkelte dansker, og man ønsker at leve 70 år med de dertilhørende selvvalgte goder, der langt fra forfølger en sundhedsmæssig korrekt brugsanvisning? Eller om man vil bytte de 70 år ud med et liv i et sundhedskorrekt cølibat, som til gengæld vil sikre et par år ekstra at leve i?
Den beslutning må nu engang bero på den enkeltes prioritering af de muligheder livet nu engang tilbyder, men man skyder nok ikke helt forkert, hvis man tror at størstedelen af danskerne vil vælge den første mulighed som sin levevej.
Og med hensyn til de unges drikkevaner, så må det være forældrenes, og ikke statens opgave, at bestemme deres børns alkoholforbrug. Og i de enkelte tilfælde, hvor forældre af den ene eller anden grund ikke kan magte opgaven, må samfundet træde til og sikre det enkelte barn bedre vilkår. Med regeringens foreslåede politik flyttes ansvaret fra forældrene til staten. Det er en meget farlig udvikling for det danske samfund, der i forvejen lider under for meget statslig indblanding.

Det er ikke statens opgave at pege fingre af de sundhedsmæssige valg, der træffes, men derimod at sikre, at samfundet indeholder en mulighed for at tage et personligt ansvar for et sundt liv. Venstres Ungdom finder regeringens forslag meget foruroligende, og frygter at den næste lovgivning på området indeholder krav om statslige sengetider og et forbud mod skiferier, fordi det sikrer at vi lever det risikofrie liv, som politikerne på Christiansborg anser som bedst.

I Venstres Ungdom kan vi derfor kun opfordre regeringen til endnu engang at feje smagsdommeriet og formynder tankegangen af banen, og i stedet præsentere en politik, der virker. I dette tilfælde kan vi kun appellere til at der sættes et større fokus på oplysning og forebyggelse, frem for yderligere lovgivning, der blot vil undergrave det frie valg og personlige ansvar.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt Lea Stentoft, sundhedspolitisk ordfører i Venstres Ungdom på 27 20 65 38 eller lea@vu.dk