Nej til EU valutafond

Europa står i en økonomisk farlig situation. PIIGS-landene(Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien) står med store nationaløkonomiske problemer, hvor specielt Grækenland anses for at være på renden til statsbankerot.

Europæiske banker har i nogen grad bundet deres pengebeholdninger i statsobligationer fra PIIGS-landene. Alene tyske og franske banker ejer græske obligationer for over 110 mia. USD. Et statsbankerot i for eksempel Grækenland vil derfor skabe store økonomiske konsekvenser for hele den europæiske økonomi, og vil med stor sandsynlighed give anledning til kramper for en ny finanskrise.

Til at imødekomme dette problem har den tyske og den franske regering foreslået at EU opretter en europæisk valutafond, som fremadrettet har til formål, at sikre disse nationaløkonomiske udfordringer.

Dygtige EU-lande får regningen

Med oprettelsen af en europæiske valutafond vil det dermed blive de i øvrige indbyggere i EU, som ufrivilligt skal finansiere, at der er lande, som ikke har statsfinanserne i orden. Det vil dermed sende et klart signal ud til de europæiske lande, at det er ok at misbruge sine statsfinanser uden at det får konsekvenser.

Med andre ord vil det betyde, at de lande, der har formået at drive deres økonomi fornuftigt, muligvis skal betale PIIGS-landenes statsfinansierede fester og farver.

Desuden har de mange europæiske banker og private set et stort potentiale i at købe obligationer i PIIGS-landene med højere risiko og dermed højere rente end det generelle renteniveau i euro-zonen. Med en europæisk valutafond vil man dermed undgå statsbankerot, så disse investorer ikke taber deres penge. Dermed vil vi med en europæiske valutafond komme til et punkt, hvor det er i orden som investor, at slå hovedet fra og ikke skænke tanker til risiko, fordi de europæiske lande vil nok komme og redde investorerne. Samtidig vil det også betyde, at en stor del af disse penge fra en sådan statsfinansierert valutafond vil gå til banker og private investorer, som har taget store risici.

Kristian Skriver er Skatte- og finansordfører.