Portræt: F.A. Hayek

Friedrich August von Hayek var en engelsk-østrigsk økonom, der levede fra 1899 til 1992. Jeg har valgt at portrættere ham, fordi jeg mener, at han er en af de personer, der har været vigtigst for den moderne liberalisme.

Hayek var en kendt liberal-økonomisk og politisk filosof. Han var af det, som man kalder den østrigske skole.  Hayek var på mange måder med til at genoplive den klassiske liberalisme, hvilket han specielt gjorde med værket The Road to Serfdom (Vejen til Trældom), som han skrev under 2. verdenskrig – et værk, der bestemt bør være at finde på enhver liberal, VU’ers boghylde. Værket beskrev meget simpelt, hvordan et totalitært styre udvikler sig til et dræbe enhver form for frihed. Senere er der lavet en tegneserie over værket, der kan læses/ses her. Naturligvis skal værket ses som en kritik af nazismen, men i lige så høj grad af socialismen i Sovjet og fascismen i Sydeuropa.

Personligt er det dog ikke Hayeks tanker om personlig frihed, der inspirerer mig mest. Dertil synes jeg simpelthen, der er så mange andre filosoffer, som jeg finder mere interessante. Det er derimod hans tanker om økonomisk politik og frimarkedstænkning. Hayek var en af de få modpoler til de keynsianske2 tanker om markedsreguleringer, og blev rent faktisk belønnet med en nobelpris i 1974 for hans tanker om årsagerne til økonomiske kriser. Hayek beskyldte Centralbankerne for at være årsagen til økonomiske kriser, fordi de satte renterne for lavt for længe, hvilket der også er generel enighed om, har været en af grundene til den nuværende finansielle krise. Faktisk brugte Peter Schiff, der af mange betegnes som en af de få, der forudsagde den finansielle krise, Hayeks teorier til at forudsige krisen flere måneder inden den opstod!

Grunden til, at jeg ser Hayek som særdeles vigtig for liberalismen er, at han genopfandt den klassiske liberalisme og laissez-faire økonomien. Hayek blev særdeles populær som en modpol til den stigende accept af totalitære regimer og planøkonomiske reguleringer.

Hayek mente, at prismekanismer ville opnå en spontan orden. Forstået på den måde, at den spontane orden opstår, når mennesker handler sammen, agerer decentralt og skaber et forbrugsorienteret marked. Da staten derfor, ifølge Hayek, ikke kan bidrage til at gøre et marked mere effektivt, men kun det modsatte, mente Hayek, at den kunne skulle fungere for at opretholde lov og orden.

Hayek var meget produktiv, og har skrevet ufattelig mange essays, bøger og artikler. Jeg har langt fra været gennem alle. Dog vil jeg anbefale, udover The Road to Serfdom, essayet Mod Monetære Fri-markeder, hvor Hayek argumenterer for, at valuta ikke skal være styret af staten, men af private institutioner, for på den måde at sikre valutaen troværdighed. Essayet er, udover at være velskrevet, enormt spændende og får virkelig én til at tænke over, hvad penge egentlig er.

Der har gennem tiden været mange store liberale tænkere. I vores samtid er der ufatteligt få. Rothbard og Hayek døde i 90’erne og Milton Friedman i 2006. Det efterlader et hul, fordi der er meget få rigtig liberale og anerkendte økonomer tilbage til at kvække op om verdens socialisme og elendighed. Den klassiske liberalisme må ikke gå i glemmebogen af den grund, og derfor håber jeg, at I vil give jer selv tiden til at læse bare lidt af Hayek, Rothbard, von Mises eller én af de andre tænkere af den østrigske skole!