Thrombin bliver alligevel forbudt i EU

Det lader til, at det forslag, der blev fremlagt af EU’s fødevareministre samt EUss fødevarekommisær, om at tillade thrombin i europæiske fødevareprodukterer ender i ”skraldespanden”.

Efter Lissabon-traktatens vedtagelse, har Parlamentet fået den nødvendige magt til at være medbestemmende, når der bliver fremført EU lovforslag. Det så ud til, at kødklister ville blive fast inventar i form af en del af de kødprodukter, der findes i de europæiske supermarkeders kølediske.

Det er dog ikke tilfældet, da Politiken har erfaret, at der er stor sandsynlighed for, at Parlamentet stemmer mod dette lovforslag. Europa-Parlamentets udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har besluttet at sætte sig imod, at EU tillader enzymet thrombin. Parlamentet har en tendens til at følge de retningslinjer, der bliver fastlagt i udvalgene.

Det har en positiv og en negativ side. Et kødklisterprodukt lyder virkelig ikke som et tiltagende produkt, man har lyst til at sætte tænderne i, dog vil det muligvis have haft den effekt, at regulære kødprodukter ville blive presset ned i pris pga. de nye produkter, da de er billigere i fremstilling. Det skyldes, at de fremstilles af kødrester, som normalt ikke bliver brugt. Fødevarministeriet har endvidere været inde over denne sag med en udtalelse om, at enzymet ikke på nogen måder er sundhedsskadeligt for mennesket.

Den positive side er, at den demokratiske proces i EU fungerer. Det ikke EU’s ministre eller kommissærer, som har presset en uønsket lovgivning ned over hovedet på os. Her har Parlamentet fungeret som et værn mod dette. Her kan man kun tilslutte sig EU parlamentet, som består af direkte folkevalgte fra de respektive EU lande. Det er nærdemokrati.