Fair Forandring fra Grækenland

Finansministeriet vurderer samlet, at forslaget ikke kan løse de finanspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor de kommende år.” Sådan indledte Finansministeriets sin på vurderingen af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparties ”Fair Løsning”, der er en videreudvikling af S og SF’s skattepolitik fra Fair Forandring.

Når man læser vurderingen af Fair Løsning, så dukker der en meget hård og berettiget kritik frem om S og SF’s store økonomiske plan for Danmark.

Finansministeriet sætter i høj grad tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre at få en 38-timers arbejdsuge igennem. I 2009 undersøgte Arbejdsmarkedskommissionen, hvor mange danskere, der i bund og grund har lyst til at arbejde længere. Her viste det sig, at på grund af de høje skatter og høje dagpenge, så var der relativt få danskere, der ønsker at få en højere arbejdstid. Man bør som dansker helt klar overveje, hvorvidt man ønsker en regering, som med den ene hånd kræver mere arbejde, og samtidig med den anden hånd kræver flere penge i skat. Er det en Fair Forandring?

Desuden kritiserer Finansministeriet, at oppositionens plan er meget optimistisk, når det drejer sig om effekterne af, at vi danskere bliver bedre uddannede. Her finansierer S og SF alene 5 milliarder ud over, hvad der er gjort siden 2006 uden at lave nævneværdige tiltag, som kan forbedre de danske uddannelser.

Konkret så vurderer man, at der mangler holdbarhed svarende til minimum 11 mia. kr. og måske helt op til 28-29 milliarder i de mest negative vurderinger.

Det er foruden, at skattestigninger fra Fair Forandring betyder en reducering af arbejdsudbuddet svarende til 3-4.000 personer. Det giver alene en svækkelse svarende til 1 mia. kr. Det er foruden, at der ikke er taget højde for eventuel øget grænsehandel.

Det er direkte pinligt, at vi i Danmark har en opposition, som har så lidt sans for virkelighedens økonomi. Vi lever ikke i et land, hvor oppositionen efterhånden tror penge er noget, som man blot selv kan lave. Det er netop af den opfattelse den græske regering har haft. Hvor er Grækenland i dag? Grækenland står i dag med et offentligt underskud på over 100 pct. af BNP. Det er absolut ikke den byrde, der skal ligge på de nye og kommende generationer på arbejdsmarkedet. Generationer, som foruden at have flere ældre på offentligforsørgelse, samtidig har færre i den arbejdsdygtige alder. Så kan man være enig eller uenig i hvor meget velfærd, der skal være i Danmark, men så længe vi ikke har velstand, så bliver der ingen velfærd at dele ud.