Tyskland betaler græsk fest

I april (http://vu.dk/2010/04/nej-til-eu-valutafond/ ) kritiserede undertegnede i høj grad tanker om en valutafond i euro-landene, som har til formål at rede lande, som er på randen til statsbankerot.

Der er fortsat ikke oprettet en sådan valutafond, men i stedet fremlagde euro-landene i samarbejde med IMF i søndags en hjælpepakke, der har til formål at opkøbe græske statsobligationer til en værdi af 110 mia Euro – eller svarende til 73.000 kr. per græker.

Problemet opstod for Grækenland, da bankerne og andre investorer begyndte at kræve rentetilskrivninger på op imod 15 pct. for at tage i mod den store risiko, som er forbundet med de græske statsobligationer. Den høje rente skal ses i relief til, at de fleste øvrige landes statsobligationer ligger på ca. 4 %.

Forventningen med hjælpepakken fra Euro-landene er, at den vil sikre, at Grækenland dermed undgår statsbankerot.

Hele denne krise startede, da Grækenland skulle optages i Euro-samarbejdet. På daværende tidspunkt direkte løg lederne om de nøgletal, som skulle sikre, at Grækenland kom igennem konvergenskravene og dermed optages i Euro-samarbejdet. Løgne som i dag har konsekvens for alle euro-landene.

Problematikken i denne nye hjælpepakke findes i, at Grækenland over de seneste år har haft en alt for lempelig finanspolitik. Der har simpelthen ikke været sammenhæng mellem udgifterne og indtægterne. Et eksempel kan findes i pensionsalderen. Mens vi i Danmark kæmper vi for at få afskaffet efterlønnen, så har man i Grækenland haft en pensionsalder helt ned til 53 år for kvinder og 58 år for mænd.

2.050 kr. investerer hver tysk indbygger
Man kan tydeligt forstå, hvis de tyske borgere ikke er tilfredse med denne hjælpepakke. En hjælpepakke hvor den tyske regering på vegne af borgerne investerer 168 mia. kr. eller godt 2.050 kr. per indbygger i græske statsobligationer. Samtidig ser man grækerne gå på gaden og vise sin modstand mod nedskæringerne ved at smadre deres egen hovedstad, Athen.

Er det virkelig det man vil bygge Euro-samarbejdet på? Vil man bygge et samarbejde på at sende hjælpepakker efter et land, som direkte lyver omkring de økonomiske tilstande? Vil man bygge et samarbejde på at sende hjælpepakker til et land, som ikke har en realitetssans omkring offentlig forbrug? Vil man bygge et samarbejde på hjælpepakker til et land og en befolkning, som modsvarer ved at blive hjemme fra arbejde og i stedet sætte ild til banker og offentlige institutioner?

Nej. Det er absolut ikke sådan et samarbejde euroen skal bygges på. Det kan absolut ikke passe, at tyskerne skal betales grækernes fest med lav pensionsalder og store offentlige underskud.

Kristian Skriver Sørensen, Skatte- og Finansordfører, VU