Rejseholdet rammer plet

Rejseholdet, som regeringen har nedsat til at give folkeskolen et 360 graders eftersyn, har ramt kernen i problemet i folkeskolen. Det er dejligt at se, at Rejseholdet ønsker en mere resultatorienteret folkeskole, hvor vi uddanner ledere og tilretter individuelle linjer for hver skole. Denne valgfrihed for eleverne fra 7.-9. klasse er et godt tiltag, som er med til at sikre motivationen for eleverne.  Samtidig er det vigtigt, at vi målretter og fokuserer specialhjælpen til de elever, der har brug for den.

Ideen om større frihed til skolerne og mere kompetente ledere er et synspunkt vi i VU har haft i mange år, og derfor er det skønt at se, at Rejseholdet netop anbefaler sådanne ting. I dag er en folkeskoleleder mere en administrator end en egentlig leder pga. den detailstyring, der finder sted fra Christiansborg. Det forhindrer både lederne og skolerne i at tage de valg, der gavner eleverne bedst muligt. Der skal være plads til forskellighed og til konkurrence skolerne imellem.

Anbefalingerne indeholder også et forslag om at lukke små skoler, som enhver lokalpolitikker frygter. Selvom den nære og lille skole kan være en god ide for at holde liv i de små bysamfund, og sikre en udvikling på sigt, må det ikke gå ud og kvaliteten i undervisningen. Hvis det er muligt for skolen at opretholde det nødvendige kompetenceniveau, så skal skolen selvfølgelig have lov til at forsætte sit virke, men kan skolen ikke tilbyde det nødvendige niveau, må det være børnenes tarv, der kommer først.

Rejseholdet stiller desuden et forslag om, at vi skal begrænse adgangen til folkeskolelæreruddannelsen ved højere krav til ansøgerne og øge de didaktiske og pædagogiske evner,  samt have en målrettet efteruddannelse. I Finland er det de 10 % bedste fra ungdomsuddannelserne, der vælger at blive lærere, hvorimod vi i Danmark i dag, i nogle tilfælde, opfordrer dem der kommer ud med det laveste gennemsnit til at blive lærere, fordi lærer-jobbet har mistet status og prestige. Hvis vi sikrer, at læreruddannelsens status bliver hævet, samt, at vi efteruddanner de nuværende lærer, vil det være muligt at få en folkeskole, som bevæger sig i den rigtige retning.

Kort efter at planen blev lanceret meldte Lars Løkke Rasmussen ud, at han ønsker et bredt forlig ang. en folkeskolereform, som han vil præcisere efter sommerferien, men desværre har Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti allerede meldt ud, at de ikke kan støtte ideen om at skolernes resultater bliver offentliggjort, samtidig med at SF heller ikke kan støtte ideen om, at vi skal niveaudele eleverne.

Det er ærgerligt at se, at S og SF ikke vil være med til at tage ansvar og tage reelle skridt hen i mod en folkeskole i verdensklasse. Især når eleverne i form af DSE har været ude og give udspillet topkarakter. Det er netop eleverne, vi skal lytte til i denne sag. Det offentlige leverer en service, og selvfølgelig lytter man til kunden, hvis de har ændringsforslag. Folkeskolen skal være til for eleverne og ikke omvendt.

Det er også ærgerligt at se, at de lærerstuderende er afvisende overfor udspillet, fordi man mener, at Rejseholdets baggrund ikke har været seriøs nok. Rejseholdet har netop haft det privilegium at besøge 20 skoler rundt omkring i landet, i stedet for at sidde bag tykke mure og læse bøger om emnet. Deres førstehånds erfaring skal vi lytte til.

Alt i alt har rejseplanen altså præsenteret en interessant vej for folkeskolens videre udvikling, som stemmer godt i overens med liberale værdier som valgfrihed, konkurrence, gennemsigtighed og kompetenceudvikling. Det er dog det rødes kabinets modvilje, der kommer til afgøre, hvor meget det rent faktisk bliver til realiteter. Lars Løkke Rasmussen søger et bredt forlig, som sikrer, at forandringen i folkeskolen forbliver efter næste valg, og derfor går vi et meget spændene efterår i møde, når vi ser på folkeskolen.

Til de nysgerrige sjæle kan man læse anbefalingerne her:

http://www.skolensrejsehold.dk/Skolens%20rejsehold/~/media/SkolensRejsehold/Rapporter/RapportA_enkeltsider.ashx

Og baggrundsrapporten her:

http://www.skolensrejsehold.dk/Skolens%20rejsehold/~/media/SkolensRejsehold/Rapporter/Skolens%20rejsehold%20%20%20Baggrundsrapport%20B.ashx