Den tabte kulturkamp – Og Kristian Jensens fornyelse!

Den tabte kulturkamp

I lang tid hard det skortet på liberale udspil fra Venstre. Partiet har i for høj grad spillet med på venstrefløjens præmisser og nærmest konsekvent undgået at gå borgerlige-liberale ærinder. Manglende reformer og mere formynderi har desværre præget perioden siden 2001 i alt for høj grad. Og det har ikke kun haft politisk/økonomisk betydning. Det har også haft en betydning for kulturkampen i Danmark. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen udtalte selv i 2003 at »Det er udfaldet af kulturkampen, der afgør Danmarks fremtid. Ikke den økonomiske politik. Ikke teknokratiske ændringer af lovgivningssystemer. Det afgørende er, hvem der får held til at sætte dagsordenen i værdidebatten Regeringens konstante fokus på at øge de offentlige udgifter og den manglende fokus på frihed, frisind og vækst har desværre tabt kulturkampen for Venstre.

Når den borgerlige finansminister fortæller befolkningen at den offentlige sektor aldrig har været større og at der er blevet ansat 30.000 flere menensker i staten siden 2001, og samtidig er stolt af det – ja så begynder selv de borgerlige vælgere altså at finde det sympatisk. Det er også derfor at man kan konstatere at ved Anders Fogh Rasmussens tiltrædelse 20. november 2001 var 54 procent af danskerne traditionelt venstreorienterede og 46 procent borgerlige. I 2006 var 73 procent af danskerne venstreorienterede, og kun 27 procent borgerlige.Ved at forsømme kulturkampen så massivt har regeringen gjort det langt sværere for sig selv at genenmføre ægte liberal politik, og har dermed gamblet med Danmarks fremtid.

Nye toner

I dag (21/6-10) hørte vi så nye toner fra Venstre. Venstres gruppeformand Kristian Jensen (der af mange bliver regnet som Venstres kronprins) kom med en klar udmelding til Berlingske Tidende: Venstre har svigtet! Kristian Jensen siger direkte at Nu er størrelsen af den offentlige sektor i forhold til størrelsen af den private sådan, at vi risikerer ikke at have styrken til at blive ved med at være et rigt samfund

Ud fra et politisk/økonomisk synspunkt er disse udmeldinger glædelige. Alle de kloge hoveder har længe anbefalet Danmark at sænke skatten, fokusere på den private vækst og gøre den offentlige sektor mindre . Med en mindre stat og en stærkere privat sektor øger vi Danmarks chancer for at opnå acceptable vækstrater og dermed fremtidssikre det danske samfund.

Men det er ikke kun ud fra et politisk/økonomisk synspunkt at udtalelserne fra Kristian Jensen er positive. De har også en betydning for kulturkampen. Når han udtaler at ”Velfærdssamfundet har lidt af en form for forstoppelse. Vi spiste for hurtigt i de gode år uden at få nok motion. Den offentlige sektor voksede for hurtigt, uden at økonomien fulgte med.” fører han i høj grad kulturkamp. Han forklarer danskerne at man ikke kan forvente at ”Moder Stat” passer på en fra vugge til grav og at vi selv skal tage ansvar. Det er klassisk liberal retorik!

Fremtiden – Kan vi stole på det?

Det tog ikke lang tid før Liberal Alliance var ude med et angreb på Kristian Jensen. Liberal Alliance har så evigt ret: Disse udmeldinger skal følges op af handling; Skatten skal sættes ned, den offentlige sektor skal kraftigt reduceres og formynderiet skal ophøre!

Første skridt imod et mere liberalt Venstre er taget, og nu må og skal Kristian Jensen og co. følge den fornyede retorik op med politiske forandringer. VU ser derfor frem til, at Venstre fremlægger deres ideer til, hvordan Kristian Jensens tanker i fremtiden vil udgøre en central del af regeringens arbejde.