DF’s 28-års regel er diskriminerende og fremmedfjendsk

Dansk Folkeparti har endnu engang overgået dem selv i deres evige krav om gennemgribende og småracistiske restriktioner på udlændingeområdet. Nu forlanger de intet mindre end at den i forvejen kontroversielle 24-års regel hæves til en 28-års regel, og hermed er der lagt op til den største stramning af udlændingepolitikken siden 2002. Forslaget har som ventet mødt modstand fra samtlige andre partier i Folketinget, men selv påstår DF at regeringen skylder dem at få forslaget stemt igennem.

Det officielle formål med 28-års reglen vil, ligesom 24-års reglen, være at undgå tvangsægteskab. Reglen betyder, at for at kunne blive familiesammenført med en ægtefælle i Danmark, skal begge parter være fyldt 24 (nu 28) år. DF tror altså tilsyneladende, at de implicerede personers familier kan kræve tvangsægteskab helt op til de fylder 28 år, hvilket må siges at være meget tvivlsomt. Derfor er det mere sandsynligt, at DF’s bevæggrund for forslaget ganske enkelt er et ønske om færre indvandrere i Danmark – tvangsægteskab eller ej.

28-års reglen vil ifølge DF komme til at adskille sig fra 24-års reglen på et enkelt punkt udover aldersgrænsen; nemlig at 28-års reglen kun skal gælde for udvalgte nationaliteter. Bl.a. vil sydamerikanere og australiere bliver undtaget fra reglen, da der ifølge DF ikke er ”problemer” med indvandrere fra denne type ikke-muslimske lande. Dansk Folkepartis gruppeformand Kristian Thulesen-Dahl udtaler: ”Hvis vi kan lave en dispensationsordning, så vil det have den positive effekt, at vi i højere grad vil få indvandrere hertil fra vores egen kulturkreds og færre indvandrere fra ikke-vestlige lande. Det vil i sig selv også skabe færre konflikter i det danske samfund”.

Ovenstående citat er utrolig pinligt og på grænsen til racisme. Ikke alene er der her tale om grove generaliseringer – DF sidestiller tilmed muslimske indvandrere med flere konflikter i samfundet. Denne nationalitetsbestemte dispensation fra 28-års reglen har DF uden tvivl fundet på for at gøre reglen mere acceptabel og mindre yderligtgående, men det har den stik modsatte virkning. Med den slags udtalelser viser DF soleklart, hvad de mener om de forskellige nationaliteter, samt hvilke ”racer” de foretrækker at have i Danmark. Eksperter har således også påpeget, at DF’s foreslåede dispensationsordning vil bryde med menneskerettighederne.

Midt i denne diskussion melder sig dog spørgsmålet om, hvorvidt aldersmæssige restriktioner på familiesammenførelser overhovedet vil kunne gælde i praksis efter Metock-dommen. EU-reglerne siger nemlig, at ægtefæller til danske statsborgere kan få opholdstilladelse i Danmark, hvis de forinden har boet i et andet EU-land uden at modtage offentlige ydelser.  DF’s forslag må derfor regnes for ren og skær symbolpolitik, på lige fod med andre mere eller mindre ligegyldige emner som burkaer og kamphunde.

Det, der står tilbage i forslaget, hvis EU-reglerne forhindrer dets gennemførelse, er selve indholdets idé: Idéen om at nogle nationaliteter er værd at foretrække frem for andre og at statslig regulering skal være midlet til at sikre, at kun de rigtige kommer inden for landets grænser. Det er skræmmende at tænke på, at partiet bag disse visioner er regeringens støtteparti.

Parametre som alder og nationalitet bør ikke have indflydelse på, hvorvidt en person kan få opholdstilladelse i Danmark. Både 24-års reglen og den foreslåede 28-års regel er overflødige og umyndiggørende restriktioner, hvis implementering tager udgangspunkt i privatsager, som er irrelevante for staten at blande sig i. Tvangsægteskaber kan bekæmpes på mange andre måder end ved at indføre diskriminerende reguleringer. I forvejen er ægteskab mod personernes vilje ulovligt i Danmark, og derfor virker det absurd at lave yderligere love blot for at få den første lov overholdt. Det er desuden urimeligt at antage, at alle udlændinge, som ønsker at komme til Danmark, er potentielle ofre for tvangsægteskab.

Venstres Ungdom efterlyser et mere nuanceret syn på udlændinge end det, vi bliver præsenteret for i form af 24/28-års reglen. Der bør i den politiske debat holdes fokus på, hvad den enkelte udlænding kan bidrage med til det danske samfund, frem for irrelevante kulturelle og private anliggender.

Artiklen er skrevet af VU’s flygtninge-, integrations- og retsordfører Ida Svane Grevlund