Stasi-samfund – nej tak!

I mandags kom det så frem, at 80 borgmestre, med Ishøjs socialdemokratiske borgmester i spidsen, har sendt et brev til beskæftigelsesministeren, hvori borgmestrene anmoder om flere ”redskaber” til at komme sociale svindlere til livs. Svindlen indebærer bl.a. at man hævder at være enlig forsørger, uden at være det, samt påstår at være tilgængelig for arbejdsmarkedet, hæve sin understøttelse, mens man reelt set opholder sig i udlandet. Der er ingen tvivl om, at det er et kæmpe problem for Velfærdsdanmark, at de mennesker, som vi, med vores skattekroner, forsøger at hjælpe, rent faktisk snyder samfundet for masser af penge – man estimerer, at kunne hente flere milliarder på landsplan, såfremt man kan få svindlerne til livs. Netop derfor er det også vigtigt, at kommunerne prioriterer bekæmpelsen af socialt bedrageri højt. Men ikke for en hver pris.

I forslaget fra de 80 borgmestre, som, ikke overraskende, får fuld støtte fra Socialdemokratiet, efterspørger man muligheden for bl.a. at kunne møde uanmeldt op i folks private hjem, overvåge huse, biler og personer samt hente kontoudtog fra de mistænkte, samt mistænktes kærester – vel at mærke uden dommerkendelse og alene på baggrund af at kommunen mener, at der er ”begrundet mistanke” for svindel – hvad end det begreb så dækker over. Forslaget minder om arbejdsmetoder man kender fra totalitære samfund, som fx det gamle DDR, hvor staten, uden videre, kunne få tilladelse til at krænke privatlivets fred, samt overvåge tilfældige personer man måtte finde mistænkelige, og derved krænke nogle af de fundamentale frihedsrettigheder vi, som borgere, har.

Man undskylder sig med, ligesom man gjorde da terrorpakken blev vedtaget, at ”har man intet at skjule, har man intet at frygte”. Men blot fordi man intet har at skjule for staten, er det ikke ensbetydende med, at man ønsker at blive overvåget af staten og få uanmeldte ransagninger af sit hjem, blot fordi en kommunal sagsbehandler mener, at der er ”begrundet mistanke” for, at man svindler.

 Det er i forvejen et problem, at PET, uden dommerkendelse, kan overvåge enkeltpersoner med ”begrundet mistanke” for terrorisme, det må under ingen omstændigheder brede sig til, at hver eneste sagsbehandler ude i kommunerne kan overvåge, hvem de vil uden en dommerkendelse. I et demokrati og et retssamfund som det danske er det vigtigt, at vi fastholder det princip, at ønsker man at krænke et andet menneskes privatliv, så skal det vurderes af en sekundær instans, hvor man skal kunne dokumentere, hvorfor man ønsker at benytte så radikale metoder mod en samfundsborger. Her er domstolene et udmærket og velfungerende organ, der kan vurdere, hvornår vi som samfund har så stærk ”begrundet mistanke”, at vi kan krænke individets grundlovssikrede rettigheder.

Der er tale om et klassisk liberalt problem, når staten uden videre kan overvåge og kulegrave privatpersoners hverdag. Den borgerlige regering fejlede grumt, og svigtede sit ideologiske bagland, da man med terrorpakken satte væsentlige demokratiske rettigheder over styr, og gav Politiets Efterretningstjeneste alt for vidtgående beføjelser. Det var derfor befriende at se beskæftigelsesminister Inger Støjberg forsvare privatlivets fred over for Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, og hermed vise at der stadig, hos den borgerlige regering, er kræfter der ønsker at beskytte individet og dets rettigheder over for staten.

Det er vigtigt, at vi, som samfund, ikke bevæger os så langt ud på et sidespor i bestræbelserne på at komme forbrydere, om det så er terrorister eller sociale bedragere, til livs, at vi tilsidesætter almindelige danskers grundlæggende rettigheder til ikke at blive overvåget og til ikke at få uanmeldte besøg fra staten. Men derimod holder menneskets ret til privatliv og frihed i højsæde, og i mest mulig grad sikrer individets fundamentale ret til at være sig selv og sin egen. For selvfølgelig skal vi søge at beskytte os selv og staten mod demm som vil os det ondt, men aldrig på bekostning af os selv og vores egen frihed.

Artiklen er skrevet af Andreas Oxholm, Politisk Udvalg