Konference vedrørende Mellemøsten d. 18/9 2010

 DUF indbyder sammen med RU, VU, DSU og KU til minikonference lørdag d. 18. september 2010

Hvordan er det politiske liv i Mellemøsten? Hvem bestemmer – og hvem har indflydelse? Politik i Mellemøsten ikke kun handler om stagnerede systemer og gamle despotiske ledere, men hvad handler det så om?

Det vil vi gerne undersøge nærmere, og DUF indbyder derfor i samarbejde med fire ungdomspolitiske organisationer – VU, RU, DSU og KU – til konferencen Politiske stemmer i Mellemøsten lørdag d. 18. september 2010.

Selvom det i flere lande i Mellemøsten kan det være risikabelt at løfte en politisk røst, der går imod de herskende politiske strømninger, er der alligevel mange unge, der vælger at engagere sig politisk – ikke mindst i Libanon, hvor der er stor politisk diversitet og et bredt engagement. Vi vil derfor bruge dagen på at undersøge og diskutere, hvilken rolle politisk aktive unge har i regionen. Hvorfor vælger nogle unge at engagere sig politisk? Hvordan er det at være i opposition til en siddende regering, der styrer aktivisme med jernhånd? Hvad driver viljen til politisk engagement, når borgerkrig og sekteriske kampe sætter dagsordenen? – Og ikke mindst, hvorfor er der brug for, at unge engagerer sig politisk?

Program
10.00 Velkomst og introduktion til de danske partiers samarbejde med unge i Mellemøsten
10.30 Eksperter fortæller og debatterer om det politiske liv og unges engagement i Mellemøsten
13.00 Frokost
14.15 En fortælling fra Libanon og det tværpolitiske samarbejde
15.00 Rollespil – et interaktivt spil om lande og temaer i Mellemøsten
17.30 Opsamling
18.15 Middag

På konferencen kan du få vakt din interesse for Mellemøsten og/eller skabe gejst om den interesse, du allerede har. Du kan få information om de seneste udviklinger i regionen og særligt i Libanon og afprøve egen viden og argumentationsevne gennem et rollespil.

Minikonferencen er primært rettet mod aktive i de ungdomspolitiske organisationer i Danmark samt andre interesserede, der enten allerede har erfaringer fra samarbejder med unge i MENA-regionen, eller som ønsker at starte samarbejder op.

Hvis du spørgsmål eller ønsker yderligere information kan du kontakte Natasja S. Gudmann medlem af Internationalt Udvalg på tlf. 22 41 86 41 eller skriv til natasja2711@hotmail.com

Tid og sted: Lørdag d. 18. september 2010 i DUF’s lokaler på Scherfigsvej 5, 2100 København Ø.