Café pengene bliver afskaffet

Folketingets åbningsdag år 2010 var et lille uddannelsesmæssigt lyspunkt for liberalister. Regeringen offentliggjorde, at den vil afskaffe den hjemmeboende SU til de 18-19 årige på ungdomsuddannelser. Pengene derfra skal bruges til at øge timetallet i 1.-3. klasse i folkeskolen, og samtidigt sætter regeringen 150 millioner af til de studerende, der virkelig har brug for SU’en.

Forslaget er et tiltrængt opgør med kræver-mentaliteten blandt unge. Unge skal lære, at hvis de vil nyde, må de selv tjene deres egne penge. Det er ikke statens opgave at betale for unges by- og festliv. Hvis vi opfostrer de yngre generationer med, at de skal tage hånd om sig selv, vil det automatisk føre til et holdningsskifte på længere sigt, som gavner samfundet som helhed. Hvis folk bliver bedre til at tage vare på sig selv, bliver de offentlige forsørgelsesudgifter lavere, og derved bliver arbejdsstyrken øget, og statskassen tilstand forbedret.

Forslaget går hånd i hånd med en liberalistisk tanke om, at vi kun skal hjælpe de svageste i samfundet, som virkelig har brug for hjælp. Regeringen har netop sat 150 millioner kroner af til de unge, som af en eller flere årsager er afhængig af SU’en for, at kunne gennemføre deres uddannelse.

De penge regeringen tjener ved at afskaffe den hjemmeboende SU,  vil regeringen øremærke til flere timer i 1.-3. klassetrin. Regeringen mener, at eleverne får mere ud af de penge, når de bruges i folkeskolen i stedet for som café penge. Principielt burde regeringen ikke bare kaste flere penge imod et af verdens dyreste folkeskolesystemer, der samtidig  langt fra er i verdensklasse. Dog koster reformer i folkeskolen flere penge i starten, hvortil man skal bruge flere midler.

Konklusion må dog være, at det er dejligt at regeringen tør tage fat og gøre noget ved uddannelsessystemet, uanset hvor små skridt de engang tager, men at der er plads til forbedringer.

Skrevet af Chris Holst Preuss, Uddannelsesordfører