Forhandlingerne sejler!

Det sidste stykke tid har forhandlinger om folkeskolen fyldt medierne, men desværre har det ikke været om indholdet af forhandlingerne, men derimod om hvorvidt lærerne er blevet smidt ud. Først var lærerne med, så var lærerne ikke med, og så var de åbenbart med igen. Det er mildest talt en farce, at partnerne ikke kan finde sammen om at nå det bedste for folkeskolen.

I første omgang skal partnerne blive enige om ambitionerne, og først derefter kan lærerne begynde at vise vejen for, hvordan målene skal opnås. Det er forkert, at lærerne blokerer forhandlingerne, allerede inden vi er nået til forhandlingerne om ambitionerne. Det burde være i alles interesse, at målsætningerne for folkeskolen bliver høje, dog ikke urealistiske. Derfor er det glædeligt, at eleverne og forældre har vist viljen til at blive i forhandlingerne for at præge udfaldet.

Uanset hvem der er skyld i, at lærerne har forladt, burde alle parter ved forhandlingerne tage et ansvar for at sikre folkeskolens fremtid. Det er uholdbart, at forhandlingsparterne ikke er villige til at strække sig for at nå et kompromis, da alle parter er nødt til at være realistiske, ang. hvad de kan forvente i forhandlingerne.

Selve forslagene, der har været diskuteret, er nyskabende, dog har lærerne udvist modstand mod bl.a. at offentliggøre resultaterne fra de nationale test samt at give folkeskolerne mere frihed. Kommunerne har derimod udvist meget større vilje ved at ønske, at folkeskolerne får større frihed. Det er forfriskende, at kommunerne ønsker mere frihed, og mindre bureaukrati . Det er også forfriskende, at lærerne selv har taget initiativ til at komme med ændringsforslag, uanset om man så er enig eller ej.  

Det vigtigste er, at forhandlingerne nu kommer ind på det rette spor og, at samarbejdet igen tager en konstruktiv drejning til det bedste for folkeskolen. Både interesseorganisationerne og de politiske partier skal nu se væk fra det kommende folketingsvalg, og i stedet se frem imod en kommende reform af folkeskolen.

Folkeskolen trænger til reformer, og det er parternes ansvar at det lykkedes!