Hurtigere uddannelser

Med baggrund i følgende artikel – http://bit.ly/fgHDCw – kan man undre sig over, hvorfor det i dag ikke er muligt at tage 3 semestre per år. Det er selvfølgelig ikke holdbart, at de humanistiske studier ikke formår at vende en stigning i taxameter ordningen på 12% til flere undervisningstimer. Formanden for rektorerne anerkender, at regeringen har tilført flere penge, og netop det viser, at problemet ligger ude i systemet. Institutionerne er ikke gode nok til at udnytte ressourcerne.

Årsagen til problemet stammer fra den måde systemet er indrettet på. I dag bliver universiteterne overdynget med bureaukrati fra folketinget (endda fra en borgerlig-liberal regering), som gør, at deres midler bliver brugt på unødvendige ting. Løsningen er ikke flere regler og forbud, men derimod handlefrihed og diversitet. Det skal være op til den enkelte institution at vurdere, hvordan de vil indrette deres uddannelsessted, så de bedst muligt for udnyttet ressourcerne til at uddannelse, og ikke papirarbejde. Den viden der skal bruges til at effektivere, og opgradere findes ikke centralt inde i folketinget, men derimod ude lokalt ved det enkelte universitet.

Det skal være slut med detailstyringen og regeltyranniet, hvis Danmark vil have mulighed for at konkurrere internationalt. Frihed under ansvar er vejen frem, men det sker ikke så længe, folketingspolitikkerne har den holdning, at de ved, hvad der bedst for universiteterne.

Universiteterne skal have mulighed for at bestemme, hvordan de vil sortere mellem ansøgere, hvordan de vil indrette undervisningen og hvordan de vil drive deres institution. Det eneste folketinget skal er at fastsatte rammerne for, hvilket niveau undervisningen skal have og fastsætte en standart for, hvordan vi sikre, at det niveau bliver nået.

Så lad nu institutionerne tilpasse sig virkeligheden og giv elever chancen for at tage 3 semestre per år. Det kræver vilje både fra universiteterne og fra Christiansborg, men det kan kun gå for langsomt!