Omstridt fedtafgift – En mulig EU sag

Den omstridte fedtafgift som regeringen vil indføre, har vagt meget skarp kritik fra det danske erhvervsliv samt fra forbrugerne. EU’s domstol vil muligvis gå ind i sagen og forhindre, at denne afgift bliver en realitet. Ifølge Peter Vesterdorf, konsulent med speciale i EU-ret og en af Danmarks førende EU eksperter, er det i strid med EU lov, at man vil anvende toldlignende afgifter. Det er ganske vist ikke told, men afgiften vil få samme virkning som told.

 Belægget for at EU domstolen vil gå ind i sagen er, at den er i strid med flere EU lovgivninger, da den anses for at være en toldlignende afgift og kan dermed være konkurrenceforvridende.

Flemming Lind fra Johansen partner hos Ernst & Young påpeger, at der er flere aspekter af fedtafgiften, der gør den i strid med EU lovgivning. Det skyldes blandt andet, at udformingen af selve lovgivningen kan være i strid med statsstøtteregler og blandt andet koste arbejdspladser.

Ud over dette, kan slagterier slippe billigere end opskæringscentraler, der blot skærer kødet op. Dermed kan afgiften tolkes som en indirekte støtte til slagterierne. Det er her, at det kan koste arbejdspladser for opskæringscentralerne. Det kan derfor blive langt mere rentabelt for disse centraler at flytte syd for grænsen. Ifølge Flemming Lind Johansen, er det på ingen måde et særlig gennemtænkt forslag og han har ligeledes svært ved at se, hvordan en lovgivning om fedtafgiften kan udformes således, at den ikke vil være i strid med EU-retten.

 Det er ligeledes kritisabelt af skatteminister, Troels Lund Poulsen(V), at han ikke har offentliggjort høringssvarende, da loven blev sendt til høring i oktober. Høringsfristen udløb den 2. november.  Dette kan skyldes, at der er op til flere faldgrupper i denne lov, som kan miskreditere regeringen og give gode kort på hånden til oppositionen, selvom det ikke er nogen hemmelighed, at en venstrefløjsregering vil gå langt hårdere til værks med henblik på at adfærdsregulere befolkningens sundhed via afgifter, skatter og forbud.

 Man kan sige meget om EU, men i dette tilfælde, må man tilskynde EU’s bidrag til liberalisering ved at modarbejde den danske regerings forskruede forsøg på at finde nye indtægtsmuligheder via afgifter. Et af regeringens argumenter er, at den er med til at adfærdsregulere befolkningen over mod sundere fødevarer. I VU er vi mod adfærdsregulering via øgede afgifter, da det man frarøver befolkningens muligheder for selv at tage stilling til, hvad de putter i deres mund. I stedet går vi ind for oplysning, så folk selv kan tage stilling til, hvordan de vil leve deres liv og dermed også tage konsekvenserne af deres livsstil.