Opgør med den danske velfærdsstat!

Danmarks førende samfundsforskere, som er samlet i panelet ”Danmark 2021[1]” har givet deres bud på, hvordan Danmark kommer til at stå i 2021. Her er konklusionen klar: Den velfærd vi kender i dag, som skattebetalt vil i større grad flytte sig og blive brugerbetalt – samtidig vinder forsikringer og egen opsparing også ind.

 Det vil være slut med gratis hjemmehjælp til alle, det vil komme et gebyr på lægebesøg, brugerbetaling på offentlige biblioteker, langt flere opgaver vil blive udliciteret til private, flere vil gå i privatskole, og der vil komme en langt større prioritering mellem hvad det offentlige betaler, og hvad man selv betaler for via forsikringer eller brugerbetaling.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard siger: ” Der er tale om en stille revolution af velfærden, ” mens professor ved Syddansk Universitet Jon Kvist kalder det ” en glidende udvikling mod et andet velfærdssamfund.”

Med dette system betaler man når man har brug for en ydelse, og ikke hele tiden. På denne måde kommer der flere penge til borgerne selv, da skatten automatisk vil blive lavere, da de store udgifter på dette område ikke længere eksisterer.  Desuden ser man det ikke mange andre steder, at man skal betale for det alle bruger – vi betaler fx ikke alle lige meget i supermarkedet alt efter hvor meget vi køber – derfor ville det også være forskelligt om man skulle til lægen 2 gange i ugen eller 2 gange hvert halve år.  

Der er to tendenser, som forskerne giver årsagen til, at dette bliver en del af udviklingen. Globaliseringen og stigende indvandring betyder flere velfærdsydelser, der må basere sig på en eller anden form for optjening. Og med den finansielle krise og et mindre hul i statskassen ville dette være en oplagt mulighed til at give noget ansvar til borgerne for deres egen sundhed.

 orslaget omkring brugerbetaling på lægebesøg er et meget omdiskuteret emne, som mange danskere har en holdning til. Desværre er der lige nu et lille flertal blandt danskerne som mener, at det skal forblive som det er nu, men jeg håber at tro på, at det blot er fordi man vælger ”det man er vant til” og ikke tør bevæge sig ud på det ukendte. Der ville ikke være den store økonomiske forskel, hvis blot man prioriterer sine penge, fx ved at betale ind til en sundhedsforsikring. Det kan lade sig gøre i mange andre europæiske lande, så hvorfor kan det ikke lade sig gøre i Danmark?

Dette er en positiv retning, som vores danske velfærdssamfund har taget, hvor man har gjort op med den krævementalitet, hvor man bare betaler til det hele, selvom man nu ikke ret tit benytter sig af de ydelser, som man betaler ind til. Lad dette blot være et skridt på vejen til et samfund, hvor man betaler for det man har brug for og ikke til den store kasse – hvad enten det angår lægebesøg, biblioteksbesøg eller hjemmehjælp.

 Skrevet af Pernille Lysholm Vandborg

Ordfører for Social,- Sundhed,- & Kommunal.


[1] http://www.b.dk/politiko/eksperter-grundlaeggende-forandringer-af-velfaerden-paa-vej