Rygeloven dræber

Forestil dig, at du ejede en restaurant, hvor 70 % af dine kunder var rygere og 30 % var ikke-rygere. Fornuften vil måske sige, at man kunne opdele restauranten eller lave rygerum, så alle kunder er tilfredse. Men siden 2007 har staten forbudt dette. Nogle vil måske sige at det er bedre for ikke-rygerne, da de så ikke skal være udsat for den passive røg. Men det handler om noget meget større end dette: Den private ejendomsret. Hvis man har købt en ejendom, har man som det mest naturlige i verden ret til at bestemme hvad der sker på sin ejendom. Og den indgriben er ikke den eneste konsekvens.

Efter lov om røgfri miljøers indførsel i 2007 har restauranter og caféer ifølge brancheorganisationen Danske Restauranter tabt ca. 300 mio. kr. i omsætning om året pga. lovens indførelse[1]. I samme undersøgelse ses det også, at de små værtshuse, hvor rygning er tilladt har opnået en omsætningsfremgang på 10 %, men det er ikke nok til at opveje tabet.

For at vende tilbage til påstanden om at rygeloven dræber, ses det jo tydeligt at rygeloven er en kæmpe omkostning for samfundet. Selvom det i 2010 kun er 20 % af danskerne der ryger, har staten spillet fallit med sine kampagner om at få folk til at stoppe med at ryge. Og ja, det er et lavt tal, men problemet er at antallet af storrygere (folk, der ryger over 15 cigaretter om dagen) er stigende. Og det tal ser ikke ud til at ændre sig. Derved har rygeloven haft flere negative konsekvenser end positive, og hvis det fortsætter på den måde kan det ende som i mange andre lande – navnlig Irland – hvor 1.500 pubber er lukket, tobaksafgifterne er blevet tårnhøje (højere end Danmark), cigaretsmuglingen er stor som aldrig før og hvor det næsten er reglen nærmere end undtagelsen at man køber ”sorte” cigaretter.

Hvis det fortsætter, vil det ende med at staten kan tabe store dele af deres milliardindtægt på tobaksafgift samt at cigaretter bliver solgt som sorte varer ligesom under besættelsestiden, samt at endnu flere danske restauranter kan blive tvunget til at lukke som det er sket i Irland.

Så for økonomiens og frihedens skyld: Afskaf rygeloven!

Af Mads Groth Olsen


[1] http://www.d-r-c.dk/artikel.php?p_id=27&a_id=64