Løkke vil inden for Eurodøren

Fredag den 11. marts begyndte de “tunge” EU politikere i Europa at drøfte den økonomiske fremtid, hvor vores egen statsminister, Lars Løkke Rasmussen, måtte tage hjem. Omdrejningspunktet for denne del af mødet er den kommende europagt, og de dertilhørende krav der vil komme.

Startsskudet til  europagten blev taget af Angela Merkel(D) og Nicolas Sarkozy(F), hvor målet er at forbedre EU’s konkurrenceevne. Det er forståeligt, at ledere som Angela Merkel ønsker, at andre EU lande strammer op på deres finanser for dermed at undgå, at man løbende skal redde dem via lån. I forlængelse af dette er det vigtigt at påpege, at der skal gøres noget ved EU medlemsstaternes skrantende økonomi, hvis EU og det europæiske kontinent ikke skal havne som et stort museum for antikkens og demokratiets historie for rige kinesiske turister.

Lars Løkke Rasmussen har sagt følgende om pagten “ Umiddelbart ser pagten attraktiv ud. Den fokuserer på at forbedre Europas konkurrenceevne, og flugter dermed med de udfordringer, vi står over for i Danmark.”

Det viser sig, at pagten ikke bliver lige så stram som først antaget. Det var planen, at der skulle være en del stramme krav og en fælles finanspolitik, der bliver styret fra EU. Pagten bliver indrettet således, at landene hver især selv kan vælge, hvilke politiske værktøjer de vil gøre brug af, for at kunne efterleve den nye pagt. Fra at være en stram regulering af automatisk lønregulering, harmonisering af pensionsalderen, fælles selskabsskat og indførelse af en lovbaseret gældsbremse til nu at være en række “holdbarhedsmål”, som landene skal leve op til. Indholdet i pagten ventes ikke at ændre afgørende på den øknomiske politik i Danmark. Intet er sikkert endnu i forhold til, hvordan pagtens endelig udformning bliver. Derfor kan Lars Løkke Rasmussen på nuværende tidspunkt ikke udtale sig helt åbent om den. Dog ser han ikke noget behov for en folkeafstemning, da den ikke rører ved de danske forbehold.

I VU har vi den politik, der hedder sig, at vi ikke ønsker at træde ind i fase 3 af ØMU samarbejdet, og derfor ikke ønsker euroen, men den nye udvikling i forhold til Europagten kan faktisk vise sig at være til Danmarks fordel.  Det viser sig, at vi muligvis kan træde ind i Eurozone samarbejdet uden at afskaffe euroforbeholdet, hvis eurozonelandene bliver enige om at lukke blandt andet Danmark, Sverige og Polen ind i “varmen”. Som de fleste er bekendte med, har Sverige flydende valutakurs, og for deres vedkommende ser det ikke ud til, at de i nær fremtid indtræder i ØMU samarbejdet. Det betyder helt konkret, at vi fremover kan side med ved de indledende forhandlinger med resten af Eurozonen og dermed have øget indflydelse på det politiske samarbejde. Det har tidligere forholdt sig sådan, at euroforbeholdet har gjort, at vi har stået uden for de indledende forhandlinger blandt eurozonelandene. Den endelige aftale omkring Europagten ventes færdigforhandlet om cirka 2 uger.

Denne pagt kan blive yderst interessant for vores vedkommende, og ikke i strid med VU’s officielle politik på dette område, for hvis vi får lov til at komme ind i “varmen”, vil et opgør med euroforbeholdet være af langt mindre relevans.