Populisme – eller hvad?

Populisme er blevet et modeord i politik. Særligt partier som Dansk Folkeparti og dets søster- og broderpartier i det europæiske udland kaldes rask væk for populister eller sågar højrepopulister i tide og utide, og det er ikke en betegnelse, man ligefrem længes efter.

Senest har Jens Rohde, medlem af Europaparlamentet for Venstre, kaldt Dansk Folkepartis forslag om grænsebomme for “ren populisme.”

Men hvad er populisme egentlig? Ordet kommer af det latinske populus, der slet og ret betyder “folk.” Populisme kan således betegnes som en politik, der bygger på jævne folks verdensbillede. Vælger man denne definition, forekommer det uklart, om der overhovedet er tale om et skældsord. Hvad skulle der være galt i at føre politik på grundlag af jævne folks holdninger? Er det værre end at føre politik på grundlag af elitens præferencer?

Ordet bruges da også gerne med en mere negativ undertone – som betegnende en politik, der følger den skiftende folkestemning i stort og småt og således ikke bygger på nogen form for konsekvens eller ideologi, men blot er en art stemmemaksimerende følgagtighed.

Denne forståelse af populisme – som Rohde synes at abonnere på – indebærer for det første en nedværdigelse af befolkningen i og med, at den uden videre forudsætter, at folkestemningen og dermed folkets politiske ræsonnementer er inkonsekvente og uden ideologisk bevidsthed.

For det andet er begrebet populisme i denne aftapning uegnet som beskrivelse af den politik, Dansk Folkeparti i det konkrete tilfælde fremlægger. Grænsebomme er nemlig langt fra et nyt forslag. Tværtimod er det noget, partiet har været tilhængere af, lige siden det stemte imod tiltrædelse af Schengenaftalen. Den skiftende folkestemning har med andre ord ikke ansvaret for Dansk Folkepartis holdning på området. Det har derimod Dansk Folkepartis politikere. Ergo er det simpelthen ikke korrekt, at der er tale om populisme, i hvert fald ikke, hvis ordet skal forstås som negativt ladet.

Det ville være klædeligt, om politikere til højre såvel som til venstre for midten ville bruge bruge ordet populisme med større omtanke. Der er talrige argumenter imod forslaget, for eksempel det nys fremførte om køer ved grænsen. Hvorfor ikke bruge dette og andre glimrende argumenter frem for straks at trække populismekortet?