Ungdommens prioriteter for det danske EU formandskab

Den 9. april var europæisk ungdom vært for arrangementet, ”Ungdommens prioriteter for det danske EU formandskab” hvor repræsentanter fra SFU, DSU, RU og VU var til stede. Niklas Milthers og Nicolaj Wyke repræsenterede VU. Ambitionerne forud for selve mødet var ikke sat særlig højt, da det program Europæisk Ungdom havde lagt for dagen ikke indeholdt punkter, hvor VU kunne skære igennem med god og sund liberal politik. Disse punkter var “Integration af indvandrere på arbejdsmarkedet”, “Ytringsfrihed”, “Konkurrence og uddannelse” samt “Unges demokratiske deltagelse”.

å trods af det lave ambitionsniveau, kom der dog alligevel en portion god og sund liberal politik ind i det færdige udkast, som VU kunne stå inde for. Punktet Integration af indvandrere på arbejdsmarkedet blev vendt 180 grader, da undertegnede på ingen måder kunne se det hensigtsmæssige og bæredygtige i, at man skulle kræve fælles krav og planer for indslusning af indvandrere samt integrationen, da landene i EU på dette område er vidt forskellige. Derfor blev diskussionen vendt til, hvorvidt man sikrer sig mod fremtidig masse indvandring fra 3. verdenslandene, da vi i EU har et vis mæthedsniveau, og derfor er det utænkeligt, at hvert land per år skal optage en vis andel indvandrere. Det skal være op til landet selv at tilrettelægge regler som de finder mest hensigtsmæssige. Der blev meget hurtigt opnået enighed om, at EU’s landsbrugsstøtte som tæller cirka 40 % af EU’s budget kan bruges langt bedre.

Enigheden blev hurtigt skabt om, at disse midler kan bruges på en Marshall-hjælp, kraftigt inspireret af den hjælp og bistand USA ydede landene i Europa for at undgå, at vi skulle falde tilbage til diktaturers vold, eller i kommunismens hænder. Disse midler skal særligt møntes på de afrikanske lande, for netop at genvinde disse landes tillid og opbakning, da Kina i stor stil betaler sig til kostbare råstoffer, men uden at tage forbehold for menneskerettigheder med mere. Men for at et sådan forslag nogensinde skal blive en succes og realitet, er det alpha og omega, at de lande der kan modtage den her hjælp, lever op til de værdier vi står for i EU såsom ytringsfrihed og demokrati. Derfor skal pengene ikke bruges på at bygge despotiske statslederes paladser. Der skal være en funktionel regering som har klare ønsker for udbygning af infrastruktur, hvilket vil gavne befolkningens levevilkår, fremme vækst, hvilket på længere sigt vil gøre det pågældende land rigere og mere stabilt. Ydermere vil dette kunne sætte fart på udviklingen af handelen mellem EU og disse lande.

 Netop samhandelen formåede RU og VU også at få indskrevet behovet for. Kommissionen bør kæmpe for at få forhandlet flere frihandelsaftaler på plads, og her er NAFTA et oplagt sted at starte. Men også Afrikanske lande og regioner vil give fordele for både deres og vores udvikling, og vil spille godt sammen med en eventuel Marshall-hjælp.

Ønsker man en kopi af dokumentet, kan man rette henvendelse til Niklas R. Milthers.

Af EU-ordfører Niklas R. Milthers samt Nicolaj Wyke