Landsformandens grundlovstale

Grundlovsdag er demokratiets festdag. En dag hvor vi hylder de frihedsrettigheder, som grundloven sikrer alle borgere, og som kendetegner det demokrati, vi med rette kan være stolte af. Siden 1849 har alle borgere i Danmark haft frihed. Frihed til at tænke og tale uhindret og frihed til at selv at bestemme over deres ejendom og tilværelse. Mange tager friheden for givet, men i store dele af verden kæmper almindelige mennesker en daglig kamp for at opnå en brøkdel af den frihed, vi tager som en selvfølgelighed.

Derfor er der også god grund til at løfte blikket fra trygge Danmark og se på hvordan kampen for demokrati og frihedsrettigheder har det i resten af verden. Desværre er det langtfra kun et opløftende syn. I store dele af Afrika og Asien regerer korrupte diktatorer, hvis respekt for demokrati og basale menneskerettigheder ligger på et meget lille sted. Derfor er det også betryggende at opleve, hvordan Danmark resolut deltager i kampen for international udvikling og præger den globale demokratidagsorden, også selvom det til tider er en langsommelig proces med mange udfordringer og tilbageslag.

Derfor er jeg også stolt af, at vi som et af de første lande bakkede op om de Libyske oprøreres kamp mod Gadaffi, og senere fulgte vores ord op med handling. Vores støtte til demokratibevægelserne i mellemøsten er vigtig og bør følges op af mere end bare F16 fly. Som et gammelt demokrati kan vi gøre en forskel ved at stå til rådighed med erfaringer og know-how og dermed hjælpe de nye demokratier godt i gang.

Når jeg løfter blikket fra de hjemlige forhold, er det fordi, at den globale økonomiske krise – som heldigvis er overstået –  har gjort Danmarks stilling i verden endnu mere aktuel. Europa er ikke længere verdens økonomiske og kulturelle centrum, og er i fare for at blive overhalet både indenom og udenom af de nye vækstøkonomier, som i disse år buldrer frem og kan fremvise imponerende vækstrater og levestandardsforbedringer. Det er den politiske og økonomiske virkelighed som Danmark befinder sig i, og hele tiden skal tage stilling til. Når verden vækstøkonomier trænger ind på vores markeder med hidtil uset konkurrencekraft og innovative løsninger, skal vi være klar til at handle. Hvis ikke vi forandrer os i takt med den globale udvikling bliver vi sejlet agterud.

Skal vi udnytte den globale økonomiske udvikling, skal politikerne være mere omstillingsparate og mere proaktive i deres politikudvikling. Som Landsformand for Venstres Ungdom har man det særlige ansvar at være regeringens samvittighed – både ideologisk og politisk.

Derfor vil jeg benytte lejligheden til først af rose regeringen for at udvise politisk mod. I en tid hvor meningsmålingerne lader noget tilbage at ønske er det modigt, at man tør udvise ansvarlighed og gennemfører nødvendige reformer. Regeringen har i mine øjne gjort det helt rigtige om fremlagt en tilbagetrækningsreform, der gør op med efterlønnen som for længst har overlevet sig selv, og alt i alt sørger for at der kommer balance på de offentlige budgetter.

Hvorfor et det så vigtigt, at der er balance på de offentlige budgetter?

Hvis man spørger Helle og Villy er det ikke en bekymring værd – vi skal jo bare investere os ud af krisen, som de siger.

Men dybest set handler det om ansvarlighed. Det er lidt ligesom, når din bankrådgiver ringer og siger, at der er overtræk på kontoen. Du kan så vælge at svare: Bare roligt – det gør ikke noget – jeg bruger nogle flere af bankens penge og investerer mig ud af krisen – eller: Ok – jeg bruger færre penge næste måned – og får kontoen til at balancere.

Hvis ikke kontoen balancerer, kommer vi til at optage gæld på vores børn vegne. Vi kommer til at betale gæld med gæld og ender i en uheldig spiral, der langsomt med sikkert udhuler vores velfærd indtil vi når græske tilstande.

Men hvorfor har det taget regeringen så langt tid at finde reformdagsordenen frem? Vi har hele tiden vidst, at en efterlønsordning, som sender raske mennesker ud af arbejdsmarkedet for fællesskabet penge, ikke kan blive ved at eksistere?

For mere end 10 år siden sad jeg bænket til samfundsfagstime i gymnasiet og blev præsenteret for den omvendte befolkningspyramide på overhead. Læreren sagde, at vi kommer til at være flere ældre end yngre og politikerne må gøre noget. Det har altså taget politikerne mere end 10 år at gøre det rigtige. Det er alt for langt tid! Vi må ikke lade historien gentage sig, men skylder at udvise rettidig omhu – nu og i fremtiden.

Desværre tror mange danskere, at problemer går væk af sig selv. En meningsmåling i Jyllands Posten foretaget i april viste, at næsten 80 % af danskerne tror, at økonomien har rettet sig indenfor et par år. Det bakkes op af folk – unge som gamle – der tror, at vi kan få Kineserne til at lave en samle en masse elektronik, mens vi kan leve af at være kreative, arbejde med politisk kommunikation og være på reklamebureau.

Breaking news venner; – Den tid hvor den danske konkurrenceevne blev sikret af, at vores unger legede med modellervoks i 3. og 4. klasse er slut! Vi er nød til at forandre os – ellers gør den globale udvikling det for os. Derfor skal regeringen have ros. Man har effektivt taget skeen i den anden hånd og gennemført de nødvendige og ansvarlige reformer.

Og det er lige netop ansvarlighed undertegnede efterlyser i dansk politik. Oppositionen har brilleret i det komplet modsatte ved at offentliggøre planen “FAIR LØSNING”. Under sloganet “Hvis du har 12 minutter, så har vi en løsning” toner Helle og Villy frem overalt i det offentlige rum.  Intet kunne være mere forkert. Direktøren for Novo Nordisk udtalte efter planens offentliggørelse: “Hvis du har 12 minutter – så har vi en fyreseddel”. Så ansvarlig er oppositionen altså.  

På trods af de omtalte udfordringer, er jeg ikke i tvivl om hvem der er bedst til lede Danmark. Det er naturligvis Venstre og Lars Løkke Rasmussen. Som den første regeringsleder i moderne tid, har Lars fremlagt reformer, som ikke begaver vælgerne. Tværtimod forkorter reformerne pensionsalderen og forandrer efterlønnen. Fællesnævneren er ansvarlighed og solidaritet. Vi tror på, at mennesker som godt kan arbejde også vil gøre det lidt længere. Vi tror på, at vores samfund udvikler sig bedst, hvis vi bruger vores fælles penge på uddannelse, sundhed og pleje og ikke på en efterlønsordning, som for længst har overlevet sig selv.

Heldigvis lever vi i et demokrati. Hvis vælgerne derfor ikke bryder som om regeringens planer, står det dem fri for at vælge Thorning og Villy. Det er skønheden ved folkestyret og en præmis, som alle heldigvis skal forholde sig til.

Glædelig Grundlovsdag til jer alle.

Talen blev holdt ved VK-grundlovsfest på Frilandsmuseet i Sorgenfri (Lyngby-Taarbæk kommune).