Obama og regeringen svigter Afghanistan

Barack Obama har i en TV-tale den 23. juni annonceret, at han påtænker at trække 10.000 amerikanske soldater hjem fra Afghanistan inden årsskiftet, med den målsætning at der til næste sommer vil 33.000 færre amerikanske soldater i landet. I 2014 skal al kontrollen være overladt til afghanske sikkerhedsstyrker. Nogenlunde samme budskab leverede statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale, og den franske præsident Sarkozy har nu også meddelt at Frankrig vil følge den amerikanske model for tilbagetrækning. Disse udmeldinger er blevet rost af den Afghanske præsident Karzai, der hilser en tilbagetrækning velkommen. Alle synes åbenbart at være tilfredse med de militære intentioner. Men er en nedtrapning nu også nødvendigvis udelukkende af det gode? Hvorfor lytter den danske regering, Sarkozy og Obama ikke til eksperterne, som f. eks den hæderkronede chef for tropperne i Afghanistan David Petreus der udtrykkeligt har bedt om mere tid til at bekæmpe Taleban? Måske er det fordi tilbagetrækningen ikke skyldes militærstrategiske overvejelser, men udelukkende er et forsøg på at vinde popularitet hos de 75 % af den amerikanske befolkning, der støtter en hel eller delvis tilbagetrækning.

Det samme gør sig muligvis gældende i Danmark hvor meningsmålinger har vist, at støtten til den danske indsats i Afghanistan er faldet over de seneste år. Men kan vi virkelig være tjent med politiske ledere, der kun træffer beslutninger på baggrund af chancen for genvalg, og ikke fokuserer på at fortsætte udviklingen mod demokrati, ligestilling og frihed i Afghanistan? Taleban stopper nemlig ikke deres kamp for en tilbagevenden til et totalitært diktatur, og udviklingen tyder ikke på et snarligt sammenbrud. Taleban yder stadig massiv modstand og indgyder frygt og utryghed blandt civilbefolkningen, og så sent som i maj rettede bistandsorganisationen Oxfam en massiv kritik mod uddannelsesniveauet blandt de afghanske sikkerhedsstyrker. En kritik der blev støttet af Afghanistan-ekspert ved Forsvarsakademiet Peter Dahl Thruelsen, der bekræftede at ”der stadig var et godt stykke at gå” mht. sikkerhedsstyrkernes uddannelse.

Der er altså ikke meget der tyder på, at disse sikkerhedsstyrker er parate til at slå ned på Talebanoprørere der vil tage alle midler i brug, for at krænke det afghanske demokrati.  Derfor bør de vestlige ledere, inklusiv Obama og den danske regering, stille sig selv det spørgsmål, om de virkelig vil være ansvarlige for, at have sendt unge soldater i døden, for derefter at trække sig ud før opgaven er løst, blot for at forlænge deres egen politiske karriere. Svaret burde være simpelt…