Dødsstødet til regionerne

Sidste tirsdag gav Lars Løkke Rasmussen dødsstødet til regionerne, hvis Venstre og Konservative danner regeringen efter et kommende folketingsvalg. Dette er en naturlig udvikling, efter de længe har fungeret som mellemled mellem kommunerne og regionerne uden egentlig politisk magt.

Regionerne har i dag kun mulighed for at administrere de penge, som de får bevilliget af staten til at fordele til de opgaver de har: sundhed! Det de fleste kender regionerne for, er sygehusene, og de har ikke nogen egentlig magt.

Men har disse regioner så fungerer upåklageligt? 4 regioner kører med ekstremt underskud – kun én region – nemlig Syddanmark- fungerer nogenlunde. Om det har noget at gøre med, at det er den eneste, som er ledet af en Venstremand, står uvist hen – i hvert fald er konklusionen klar – regionerne har fejlet!

Da regionerne var på tegnebrættet snakkede man også om den statsmodel, som der nu er på tale – dengang nedsatte man en arbejdsgruppe med professor fra Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, som vendte tommelfingeren nedad overfor modellen med det argument, at det manglede politisk nærhed og der ville være manglede kendskab til lokale behov og ønsker, samt risiko for langsommere beslutningsgang og enkeltsagspolitik.

Dette har dog vist sig modsat – i regionerne sidder en flok mennesker, som ikke rigtig gør sig bemærket. De er dog i høj grad kommet til at handle omkring lokale sager – især sygehusplacering i Herning/Holstebro, Sønderborg/Aabenraa og Næstved/Køge. Dette er sager, som har delt vandene i regionsrådene, for at beskytte lokale interesser frem for den rigtige løsning.

 Det er klart, at der skal nytænkes ift. Regionernes rolle i dansk politik og det danske sundhedssystem – jeg glæder mig hver fald til at se resultaterne, som kun kan give bedre forhold for danskerne.