Liberalisering kan redde dansk vækst

Mange mennesker påstår, at de kan forudsige noget om fremtiden. Nogle bruger tarokkort, horoskoper eller kaffegrums, mens andre nørder tal og grafer fra de sidste mange år.

Tænketanken CEPOS har gjort det sidste og har dermed kunnet give alle danskere en ubehagelig nyhed. Dansk vækst halter bagefter, det har den gjort de sidste ti år og det vil den blive ved med. Den årlige vækst i Danmark de næste 25 år vil ligge på sølle 1,2%, hvis CEPOS’s forudsigelser holder stik og det er langt under de øvrige nordiske lande med en gennemsnitlig vækstrate på 2,1 %. En vækstrate på 1,2% er samtidig OECD’s fjerde dårligste.

Så nu kunne vi jo alle samme tage hinanden i hænderne og håbe, at forudsigelser med tal og grafer er lige så usikre som kaffegrumset. Men de er de sandsynligvis ikke. Desværre.
Og så er det godt, der er et alternativ til at vente og lade stå til. Vi kan nemlig gennem en række initiativer gøre forudsigelserne lidt mere positive. Helt konkret lyder udfordringen, hvis forudsigelsen altså holder, på, at vi i Danmark skal øge beskæftigelsen med 400.000 personer frem mod 2026.
Regeringen har med sine reformpakker taget et skridt på vejen og kan i alt øge beskæftigelsen med 90.000 pers. Tilbagetrækningsreformen, dagpengereformen, SU-reformen osv. er gode initiativer, men altså ikke tilstrækkeligt. Hvis væksten skal øge tilstrækkeligt, skal efterlønnen helt fjernes, pensionsalderen hurtigt øges til 67 år og dagpengeperioden forkortes til 1 år. Og så er det ikke en gang nok! Det vil kun blive til 153.000 ekstra mand på arbejdsmarkedet.

Eftersom det egentlige problem ikke ligger i beskæftigelsen men i produktiviteten, findes der andre måder, vi kan øge væksten på. Hvis man ikke kan få flere folk til at producere sko, må man jo som bekendt få den enkelte mand til at producere flere. Derfor er vi nødt til at iværksætte en række tiltag, som vil øge produktiviteten. Og som liberal kan man ikke blive ked af de tiltag, der skal til!

Vi skal bl.a:
– Have lavere selskabsskat
– Sænke skatten på arbejde
– Tiltrække højtuddannet arbejdskraft, hvilket bl.a. gøres ved at sænke topskatten og det samlede skattetryk.
– Privatisere offentlige virksomheder, da private er ca. 20 % mere effektive. Ligeledes øger det konkurrencen på det private marked og produktiviteten stiger generelt.

– Udlicitere kommunale opgaver til private, da de private her også her mere effektive.
– Liberalisere planloven og dermed skabe større konkurrence. Større konkurrence betyder som bekendt større produktivitet.

– Øge uddannelsesniveauet. Dette vil betyde underskud på kort sigt, da flere vil trække sig væk fra arbejdsmarkedet og modtage SU, men det skaber vækst på længere sigt.

Danmark skal altså liberaliseres én gang for alle! Og hvis det viser sig, at CEPOS alligevel tager fejl, så er det godt at kampen ikke bliver forgæves. Der er vist aldrig nogen, der har taget skade af vækst og liberale tiltag.