Betalingsring – Hvorfor Ikke?

Af Jonathan Hansen, bestyrelsesmedlem VU Norddjurs

Som bekendt har S-SF bebudet en betalingsring om København hvis de vandt valget, hvilket de uheldigvis gjorde.

Der er mange grunde til, at vi ikke skal have et betalingsfængsel rundt om København:

Arbejdspladserne flytter; bygger man en betalingsring rundt om København kan man mht. arbejdspladsernes migration forestille sig to scenarier, begge meget utiltalende. Det første mulige scenarie er, at virksomheder der ligger udenfor betalingsringen vil blive nødt til at flytte ind i den indre by, fordi det er her, de fleste bor. Samtidig vil dette betyde at presset på folk der reelt set ikke har råd til at bo i den indre by bliver højere, da de nu bliver nødt til hver at betale 11.000 kr. årligt, hvilket ikke er nogen lille sum, hvis man ikke er særlig velhavende. Et andet muligt scenarie er, at arbejdspladserne bliver nødt til at flytte udenfor ringen, da en stor del af de arbejdende som nævnt ganske enkelt ikke har råd til at flytte indenfor betalingsringen. Begge tilfælde vil skabe ubalance og skabe en situation, der er ugunstig for virksomhederne såvel som deres ansatte. Uanset hvad, bliver det mindre rentabelt at starte virksomhed i eller nær en zone, som folk skal betale penge for at komme til eller fra. Hvis folk skal have råd til at komme på arbejde, må virksomhederne såvel som det offentlige hæve deres lønninger, hvilket unægteligt vil resultere i fyringer og ringere konkurrenceevne, dvs. hæmmet vækst i det private. I det offentlige vil det betyde færre penge i kommunens budget. ”Men de penge tjener kommunen hurtigt ind igen, for betalingsringen kommer jo til at indtjene en masse penge”, tænker du måske, men der går faktisk lang tid før betalingsringen kommer til at betale sig selv ind. Går man ligesom S-SF ud fra at biltrafikken over kommunegrænsen stiger med 10 % pr. år, selvom den iflg. Forenede Danske Motorejere er faldet siden 2006, vil betalingsringen have betalt sig selv ind i år 2021, iflg. transportministeriet. Tror man derimod ikke på, at en betalingsring rundt om København vil øge antallet af bilister, vil ringen først begynde at skabe overskud i 2025, iflg. Dansk Byggeri.

S-SF mener altså på den ene side selv at til trods for at biltrafikken har været faldende, vil den stige igen, hvis vi bygger en betalingsring, og på den anden side mener de, at betalingsringen vil formindske antallet af bilerne i byen. Det er nok kun os dumme borgerlige der ikke kan se, at disse to udviklinger går hånd i hånd.

Men hvis man nu skal tage de røde briller på, kan man jo sige at udover, at virksomhederne skal finansiere de ansattes nye udgift, udover at kommunen får underskud i de første mange år, udover at S-SF tilsyneladende selv mener at ringen vil øge biltrafikken i København, og udover at det bliver dyrere at være dansker bosat i eller omkring København, er det måske egentlig en meget fin idé? – Nej! Tag eksempelvis Post Danmark; de har deres postruter, der ligger således at posten kan deles hurtigst og mest effektivt ud, ruter som hver krydser ringen flere gange. Post Danmark vil derfor blive nødt til at lægge deres ruter om, så de bliver langt mindre effektive, og sandsynligvis bliver de derfor nødt til at have flere biler kørende, for at få posten ud. Uanset hvordan Post Danmark vælger at tackle problemet kommer en betalingsring til at skabe en væsentlig udgift for dem, hvilket kun kan resultere i, at det bliver dyrere at sende post.

 Endvidere vil det bevirke, at vi får et endnu større bureaukrati, og en masse mennesker der kunne arbejde i det private går tabt, og vi får endnu flere offentligt ansatte. Og offentligt ansatte skaber jo som regel ikke værdi, men kun spildte hænder, og endnu flere røde stemmer. S-SF vil jo også finansiere bedre kollektiv transport i resten af hovedstadsområdet ved at lave betalingsfængslet. Det bliver utroligt svært, at få den kollektive trafik til at hænge sammen når man har spredt alle indkøbsmuligheder, og arbejdspladser uden for fængslet, undskyld, uden for ringen.

De 11.000 danske kroner om året som det desværre kommer til at koste for eksempelvis en tømrer, som ikke har råd til at bo inden for fængslets murer, er desværre også tabt i forbruget, og vi vil tabe endnu mere vækst.

Og hvad med den enlige mor med 2 børn som arbejder som SOSU assistent ude i Nærum, men bor i København – skal hun brandbeskattes med 11.000 Kr. om året, så hun pludseligt bliver tvunget ind i et S-tog? Det synes os jeg ikke er fair.

Det virker som en plan S-SF har søsat for at vise, at Helle også kan tage upopulære beslutninger.

Københavnskommune har selv i en rapport konkluderet følgende:

Kørselsafgifter ikke vil have den store effekt på trafikkens forurening,

da en stor del af støj- og luftforureningen er knyttet til vare- og

lastbiltrafikken, som ikke påvirkes i nævneværdig grad af afgifterne i

modellerne”.

 Betyder det så i virkeligheden at S-SF ikke konstruerer betalingsringen for at forbedre miljøet, men i virkeligheden bare for at finansiere deres reformangst?

En betalingsring vil give mere plads på vejene til de velhavende, og mindre plads i den offentlige transport til de mindre velhavende, og vil i virkeligheden skabe større ulighed.