Du kan godt selv – drive dit landbrug

Afskaf EU’s landbrugsstøtte

Det gavner ingen, at EU fortsat agerer velfærdsstat, når det kommer til dansk landbrug og landbrugsstøtteordningen. De danske landmænd kan godt selv. EU ́s landbrugsstøtte har flere negative konsekvenser for det danske landbrug. Støtten sender jordpriser på himmelflugt, hvor konsekvensen er, at det er utrolig dyrt for landmændene at udvide, såvel som det er omkostningsfuldt for nye danske landmænd som vil ind i branchen.

Landbrugsstøtten skader ikke kun de danske landmænd men i lige så høj (en) grad os forbrugere. Vi får kunstigt højere priser, hvilket reducerer vores købekraft på andre områder. Kunne man afskaffe landsbrugsstøtten og (dermed) på samme tid lade landbrugsvarer fra bl.a. Afrika blive solgt i Europa og Danmark, ville det medføre billigere produkter til borgerne. At kvaliteten af produkterne vil være af en ringere kvalitet, hvis de kommer uden for EU, vil ikke være et problem. Vi forbrugere kan sagtens selv tage stilling til, hvad det er vi vil putte i vores mund. Vi forbrugere kan sagtens skelne mellem gode og mindre gode produkter. Lad os nu få muligheden for det.

De sidste mange år har fødevarepriserne nærmest været i himmelflugt, hvilket betyder, at landmændene på ingen måder har brug for EU ́s støtte. Mange gange er EU ́s støtte tilsvarende (med) det overskud landmændene har. Det er som at sætte de rige i Danmark på overførselsindkomster, selvom de godt kan selv.

Beregninger fra fødevareøkonomisk institut dokumenterer, at en afskaffelse af landbrugsstøtten ikke vil påvirke beskæftigelsen og produktionen inden for det danske landbrug. Derfor skal EU ikke bruge landbrugsstøtten som et redskab til at skabe og dirigere landbruget således, som de ønsker det. Planøkonomisk tankegang har historisk set kun haft negative konsekvenser. Derfor bør vi lade landbruget agere frit og liberalt med ren markedsøkonomi, for dermed får vi et landbrug som tilpasser sig forbrugernes krav. Man kan forstille sig et scenarie, hvor EU ønsker mere økologi, hvor borgerne ikke ønsker det, grundet højere priser. Derfor skal man ikke tvinge landmændene til at producere efter EU ́s ønsker. Det eneste de danske landmænd skal overholde i forhold til EU med henblik på landbrug er, at produktionen foregår under ordenlige rammevilkår.

Landbrugstøtten udgør (er på) cirka 40 % af EU ́s budget på cirka 141,9 mia. euro i 2011, svarende til ca. 1.058 mia. danske kroner. Disse midler kan i EU regi bruges langt bedre, eller til at reducere de medlemskontingenter, hvert medlemsland indbetaler til EU.