Du kan godt selv – tage ansvar for egen læring

I dagens Danmark er eleverne, ifølge samfundet, ofte uoplagte, uopdragne og følger ikke med i undervisningen. Det bliver ofte gjort til et problem og diverse undervisningsinstitutioner osv. forbyder ofte hjemmesider som Facebook eller mobiltelefoner i timerne.

Men hvornår mistede vi tiltroen til at unge mennesker udmærket er klar over, at uddannelse er en privilegium, der skal værdsættes? Hvornår er vi begyndt at tro, at forbud og påbud vil gøre eleverne mere oplagte til at lære?

Hvis eleverne skal trives skal undervisningsmiljøet være inspirerende og skal opfordre til læring, men vi skal også anerkende, at nogen lærer bedre ved selvstudie og nogle i perioder ikke er den klassiske mønsterelev.  Vi skal tro på, at de studerende selv har lyst til at indhente det tabte og gerne gør det.

Hvis ikke vi grundlæggende tror på, at de studerende har lyst til at blive klogere, og gør det for deres egen skyld, er vores hele opfattelse af mennesket forfejlet. Vi skal også være klar til at give ansvaret tilbage til eleven og holde princippet om eget ansvar for læring højst. Uanset hvor meget vi prøver at motivere og lære de studerende noget, afhænger det i sidste ende altid af eleven, det er deres ansvar at de lærer noget.

Og netop fordi det er de studerendes eget ansvar, nytter forbud og påbud ikke det mindste. De skaber derimod en mistillid til systemet og til dets motiver. Hvis ikke systemet tror på, at de studerende kan administrerer deres tid så de ikke sidder på Facebook i alle timerne, hvordan skal systemet så nogensinde stole på, at dem vi uddanner til læger, politibetjente og lærer vil tage deres ansvar alvorligt og udfører deres arbejde ordentligt?

Så de studerende kan godt selv, det er nemlig dem der har ansvaret for deres egen læring.