Reportage: Højreorienterede royalister er lykkeligere – besøg af lykkeforsker Christian Bjørnskov

Mandag d. 23. januar havde vi i VU Aalborg besøg af lykkeforsker Christian Bjørnskov. Christian Bjørnskov har forsket i, hvad lykke er, og hvem i verden der helt præcist er lykkeligst. De fleste deltagende i lokalet denne aften fik selvfølgelig bekræftet deres teori om, at danskerne selvfølgelig var det lykkeligste folkefærd i verden. Ligeledes fik forsamlingen bekræftet teorien om, at socialistiske og tidligere sovjetiske lande er blandt de mest ulykkelige lande i verden.
Forskningen viser, at højreorienterede mennesker generelt set er lykkeligere end venstreorienterede folk. Endda med hele 10 %. Det skyldes, at venstreorienterede personer ser samfundet som værende mere uretfærdigt, end højreorienterede personer gør, hvilket derfor gør dem mindre lykkelige.

Hvad der ellers bringer stor lykke til folk, er oplevelser og minder, at finde den rigtige partner, tillid overfor andre mennesker, og troen på at man selv kan ændre sit liv. Spørger du en tilfældig dansker, om vedkommende stoler på folk, som vedkommende ikke kender, er der 70 % chance for, at vedkommende siger ”ja”, hvor gennemsnittet globalt kun er 38 %. Når det kommer til troen på at have indflydelse på sit eget liv, ligger Danmark ligeledes nr. 1.

Endnu en af de store kilder til den danske lykke, er kongehuset. I modsætning til kongehuset, bringer en præsident nemlig ingen yderlige lykke til folket. Det er selvfølgelig noget, vi i Venstres Ungdom er særligt glade for at høre, da kongehuset er noget, vi i den grad støtter op om.

 

Bedøm dette mandagsmøde: