Turen gik til Barcelona – Lymec efterårskongres 2011

Som sædvanlig var det med stor entusiasme, at undertegnede tog til Lymecs efterårskongres i Barcelona. Jeg vil i denne artikel beskrive Lymec som organisation og give et kort oprids af de vigtige beslutninger, der blev truffet på årets efterårskongres.

Lymec står for Liberal Youth Movement og er en paneuropæisk organisation for liberale ungdomspartier, som VU og RU sammen med et hollandsk ungdomsparti var med til at starte op i starten af 70’erne. Den seneste danske formand af Lymec var VU’eren – nu MF’er for Venstre – Ellen Trane Nørby, der var formand 2002-2004. Ud over, at det er en liberal paneuropæisk organisation, så søger den liberal indflydelse på European Liberal Democrat and Reform Party (ELDR) og dens parlamentsgruppe, Alliance of Liberals and Democrats (ALDE).

Organisationen tæller cirka 210.000 medlemmer fra 58 liberale organisationer i 33 lande. Lymec består af MO’er, medlemsorganisationer, og IM’er, individuelle medlemmer. Organisationens hovedmålsætning er skabelsen af et liberalt og føderalt Europa. Dette punkt vil blive diskuteret senere i dette indlæg.

Som tidligere nævnt, var VU sammen med RU med til at starte organisationen, men tiderne har ændret sig. Vi deler ikke længere EU-politiske holdninger med RU, hvorfor det er vigtigt, at vi søger indflydelse i Lymec for at trække organisationens politiske holdning i vores retning. Det er oplagt, at vi søger indflydelse i organisationen, så vi ikke kun søger indflydelse blandt vore politikere i Danmark, men ligeledes bruger Lymec som et redskab til at kunne øge vores indflydelse på både ELDR og ALDE, hvor Venstre også er repræsenteret.

Lymecs efterårskongres fungerer næsten på samme måde som VU’s landsstævne, dog med den forskel, at efterårskongressen er omdrejningspunktet for organisationens politik, resolutioner m.m, hvor valg af bestyrelsesmedlemmer til Lymecs board foregår til forårskongressen, som VU sammen med RU har fornøjelsen af at afholde i København i maj 2012. Det er utrolig vigtigt, at VU sammen med ligesindede ungdomspartier øger vores indflydelse, så Lymec kan trækkes i vores retning.

Lymec går ind for et føderalt og liberalt EU, hvilket ikke harmonerer med VU’s politik. Det gør det heldigvis heller ikke for andre af Lymecs ungdomsorganisationer. Eksempelvis kan JOVD kan nævnes. Undertegnede blev enige med repræsentanterne fra JOVD om, at der skal skabes et styrket samarbejde i Lymec. Lymec er til dels kendetegnet ved, at der er to fraktioner, hvor den ene fraktion er socioliberale, mens den anden fraktion bliver kaldt for de klassisk liberale. Det er her VU, hører til, og undertegnede vil gøre det, der skal til, for at Lymec fremadrettet vil være kendt som en klassisk liberal organisation.

I efteråret var der megen debat omkring EU’s EFSF-pakke. Vores forhenværende landsformand, Jacob Engel-Schmidt, lagde kraftigt afstand til pakken. Til efterårskongressen var der flere socioliberale organisationer, der støttede en resolution, som gik ud på, at Lymec skal bakke op omkring EFSF-pakken. Undertegnede var medvirkende til, at forslaget faldt.

Efter ELDR’s kongres i november lykkes det til stor glæde for Lymecs formand, Alexander Plahr, som havde kæmpet for, at ELDR fik en negativ indstilling til EFSF, at få denne holdning gjort til ELDRs. Akkurat derfor er det hensigtsmæssigt at være aktiv i Lymec: Et større engagement i organisationen kan give VU indflydelse på områder, der før har været lukket land.