Bæredygtigt Landbrug-konference: Lad os udnytte mulighederne

Dagene op til har været hektiske, og folk er kommet langvejs fra for at vise deres utilfredshed. De seneste dage har Københavnerne set masser af landmænd og landbrugsmaskiner i bybilledet. De er ovre for at gøre opmærksom på, hvad den nye vandmiljøplan, regeringen fremlægger, vil betyde for dem. Kulminationen på dette er konferencen torsdag, som jeg på vegne af VU har fået lov at deltage i.

Første mand på talerstolen hedder Jens Rohde. Til dagligt sidder Jens og er med til at behandle forslag, som kan betyde forringelser af dansk landbrugs konkurrenceevne. Jens’ oplæg drejer sig i høj grad om, hvordan en øget landbrugsstøtte er med til at forbedre det danske landbrug. Rohdes gennemgående pointe er retorikken om, at mere EU er til gavn for landbruget, og at Danmark ”marginaliserer sig selv” ved at gå imod støtten. Undertegnede var under denne passage noget skeptisk, og jeg kunne da også konstatere, at det heldigvis ikke var alle tilstedeværende landmænd, som var enig med Rohde på dette punkt.

Næste mand i talerækken var professor ved Københavns Universitet, Jens Carl Streibig. Streibig er optaget af landbrugets produktionsevne, som i øjeblikket svækkes af en fuldstændig mangel på viden om, hvad der i virkeligheden skader. Undersøgelser viser for eksempel, at der ved grundvandsprøver forefindes meget mindre pesticider end i for eksempel i England. Landbruget har derfor overordnet set sværere ved at klare sig på markedet, da vi simpelthen ikke udnytter vores jord godt nok. “Skal landbruget overleve som erhverv, er det derfor af stor vigtighed, at vi for fremtiden udnytter vores areal til fulde, samt at jorden dyrkes rigtigt,” slutter Streibig af til stor glæde i salen.

I det hele taget er stemningen generelt god, og jeg fornemmer, at der på trods af utilfredshed med den tidligere regerings manglende erkendelse af disse problemer er en positiv ånd omkring fremtidens dyrkningsmuligheder. Dog kan det heller ikke undgås, at Henrik Høegh, som også er mødt op, står til et par knubs fra tilhørerne for mistolkningen af de tidligere vandmiljødirektiver. Sagt på en anden måde høster Venstre ikke mange point denne torsdag i Den Sorte Diamant.

En, der til gengæld får de tilstedeværende landmænd op i et højere gear af eufori, er Mette Bock fra Liberal Alliance. Bock har tydeligvis taget på denne dags problemstillinger, og med et liberalt udgangspunkt til landbruget høster hun tydeligvis mere sympati end Venstre denne dag. Bock fortæller blandt andet en historie om en landmand, som fik en bøde for en gris, som havde brækket benet. Da han tog til domstolen for at begære sin uskyld, vandt han sagen, hvilket resulterede i, at Dyrevelfærdskontrollen under Fødevareministeriet skulle betale bøden tilbage. Dette var ikke endnu ikke lykkedes for den implicerede landmand at få effektueret, om end der altså var tale om en bøde på ca. 70.00 kr.

“Vi skulle hellere byde dem menneskelige og bedre produktionsvilkår, for landbruget er i den grad med til at betale for vores velfærd. Uden landbruget bliver vi alle fattigere,” sagde Mette Bock sluttelig.

Eftermiddagen bød på en masse forskellige indlæg fra diverse organisationer, og hvis en fællesnævner skal identificeres i de mangeartede og mere eller mindre tekniske indlæg, står én grundlæggende fortælling frem. Det er ikke til at tage fejl af, at landbruget til trods for løfter med en ny regering ved roret for tiden oplever en massiv modstand.

Miljøministeren har ikke tænkt sig at ændre på de vandmiljødirektiver, som er indsendt til EU, selv om der altså – hvilket også Bæredygtig Landbrugs direktør, Vagn Lundsteen, påpegede i sit indlæg – er massevis af måder, hvorpå man kan opnå en fælles konsensus natur- og landbrugsmæssigt imellem.

Fremtiden er ikke til yderligere stramninger og reguleringer, som det ligeledes påpegedes. Tværtimod er flertallet af landmændene villige til at indgå kompromisser, således at alle får gavn og glæde af den danske natur. Men det kræver naturligvis en holdningsændring hos regeringen – og ikke mindst hos danskerne. Landbruget kan og vil gerne give mere til det danske samfund, end de i forvejen gør. Det kræver bare, at de får muligheden, lød den overordnede konklusion fra dagens interessante oplægsholdere.