Landbruget – en forudsætning for fremtidig vækst

Debatten omkring landbrugets fremtid i Danmark tager nye højder, i hvert fald hvis man ser på, hvad tabloidavisernes læsere mener. Her bliver landbruget betegnet som utidssvarende og umoderne, samtidig med at erhvervet beskyldes for ikke at være modtageligt overfor nye miljøtiltag.

Det gør mig harm at læse, når folk på bt.dk og eb.dk postulerer, at landmænd i dagens Danmark er til andet end besvær for samfundet, og at danskernes helbred i den grad er på spil, hver gang man indlader sig til at konsumere produkter fra dansk landbrug, endsige drikke vandet fra boringer nær store industrilandbrug. Virkeligheden er nemlig meget langt fra de dommedagsprofetier, visse københavner/radikale-fairtradetyper for tiden udstikker.

Dansk Landbrug står for det første for 21 % af den samlede danske eksport. Dette er naturligvis godt hjulpet på vej af den europæiske landbrugsstøtte, som i dag holder hånden under en masse danske landmænd. Men dansk landbrug kunne i realiteten klare sig uden, såfremt man blot fik de samme konkurrencevilkår som vores europæiske naboer. Men efter som miljøfacismen nu får pustet mere liv i sig med en ny regering ved roret, bliver det nok svært at få en lempelse af de regler, som i øjeblikket koster landbruget – og altså indirekte det danske samfund – milliarder af indtægtskroner. I regeringsoplægget står for eksempel, at landbruget skal nedbringe udledningen af kvælstof med yderligere 19.000, hvilket er blot et af mange tiltag mod en tvangsøkologisering af den danske landbrugssektor, som de nye vandmiljøplaner taget i betragtning ubestridt må være regeringens plan.

I dagens Danmark har landbruget igennem tiden gennemgået en lang række forvandlinger. Fra de små brug, som tilbage i tiden blot havde få hektar tilknyttet, til de store industrilandbrug, som dansk landbrug i dag hovedsageligt består af, foruden de ca. 2800 økologiske landbrug, som i dag udgør ca. 6 % af de samlede danske landbrug. Industrialiseringen i landsbrugssektoren medførte naturligvis en væsentlig belastning af naturen, hvilket også resulterede i en lang række miljøforbedringer i løbet af 70’erne og 80’erne. Men ligesom forskellige andre erhverv har landbruget også tilpasset sig, og i dag er man altså nede på et absolut minimum hvad angår skader på den natur, som omgiver vores industribrug. Tager man for eksempel udledningen af kvælstof i åer og vandløb, er koncentrationerne faldet med godt 50 % siden 80’erne. Fosfor og nitrogen udgør i dag samme andel i vandløbene som i de tyske vandløb lige syd for grænsen – og det til trods for, at tyskerne må udlede 30 % mere kvælstof, end man må i Danmark. Og dertil kommer, at fosfor har vist sig at give problemer i grundvandsboringer i nærheden af byer og altså ikke vandboringer i landområderne.

Sagt på en anden måde har landbruget de seneste 20-30 fået sat nogle helt unødvendige begrænsninger, som i dag gør, at vi er et af de lande i Europa, som har sværest ved at være konkurrencedygtige. Danmark taber arbejdspladser og indtjening ved hele tiden at skulle stramme yderligere op blot for at ”vise vejen” for de andre lande i EU.

Derfor vil jeg opfordre alle VU’ere til at forsvare det danske landbrug i diskussioner ude i det danske land. Erhvervet har hårdt brug for at blive hørt, og derfor kaster jeg mig også personligt over et fremadrettet samarbejde med dansk landbrugs nye dreng i klassen, nemlig Bæredygtigt Landbrug. Danmarks fremtid afhænger i den grad af, om vi har et landbrug eller ej, så lad os sammen være med til at skabe rammerne for forsat udvikling og ikke afvikling af den danske landbrugssektor.

 

Kilder:

http://www.lf.dk/Miljoe_og_klima/Vandplaner.aspx#.T2huosUaOew

http://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/November/Dyre_vandplaner_uden_effekt.aspx#.T2hus8UaOew

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/dansk-kvaelstofreduktion-uden-effekt-i-20-aar.aspx