Mandagsmøde: Mini-LSK

Tidspunktet for VU’s landsstævne 2012 er nu fastsat til 14.-16. september, og afholdes i år i Viborg.

Til ethvert landsstævne, behandler vi altid en lang række resolutioner, som, hvis de vedtages, danner udgangspunktet for VU’s politik det kommende år.

VU Frederiksberg/CBS og VU Valby/Vanløse skal selvfølgelig også sætte vores præg på landsstævnet 2012, og derfor afholder vi fælles MINI-LSK.

Nanna Østergaard, formand for Politisk Udvalg, vil denne aften give en kort introduktion til hvad en resolution er, og ligge op til lidt politisk debat, og derefter vil vi gå ud i grupper, og arbejde med resolutionerne.

Senere samles vi alle igen, hvor vi herefter kan stemme om resolutionerne, og de som opnår flertal, vil blive indsendt til redaktions udvalget, som tager resolutionerne med i landsstævnemappen.

Arrangementet foregår på VU’s sekretariat, mandag d. 16. april kl. 19.00.
Du kan tilmelde dig arrangementet på facebook.