Skal folkeskolens afgangsprøve afskaffes?

Der er få øjeblikke, vi næsten alle sammen har været fælles om at have oplevet gennem livet, og som vi derfor kan sidde og snakke sammen om over en øl med de fleste, uanset om vi er førtidspensionist, uddannelsesordfører i Enhedslisten, fodboldspiller i FC Hjørring eller administrerende direktør i Lego. Eller måske noget lidt andet. Her tænkes der på afgangsprøven i folkeskolen.

Dette er relevant at nævne, fordi SF for nylig har foreslået at afskaffe folkeskolens afgangsprøve og erstatte den med en ny prøveform, der skal ruste elever bedre til uddannelse. Dette forslag skal ses i lyset af, at der skal foretages en folkeskolereform – hvilket i sig selv bliver usandsynlig spændende at følge.

Helt konkret foreslår SF, at folkeskolens afgangsprøve i 9. og 10. klasse helt afskaffes og erstattes af en ny prøve, der skal afholdes allerede før 1. marts. Det er nemlig d. 1. marts, at de unge kid skal vælge sig en ungdomsuddannelse. Hvis afgangsprøven bliver rykket frem, skal de sidste måneder bruges på at forberede eleverne på den ungdomsuddannelse, de har valgt.

Der bliver argumenteret for, at de dyre afgangsprøver i folkeskolen ikke tjener noget formål i dag. De er et produkt af et for længst forsvundet landbrugs- og industrisamfund, hvor prøven for mange var en sidste kontakt med uddannelsessystemet. Prøven skal i stedet pege frem, siger SF’s uddannelsesordfører, Annette Vilhelmsen.

SF’s udspil bakkes som udgangspunkt op af børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), De Radikale og Enhedslisten. Forslaget kan dog kun blive til noget, hvis partierne i folkeskoleforliget kan blive enige. Hvis de ikke kan det, skal der laves et nyt forlig, og det kan tidligst gøres til efteråret. Vi skal nok vente til efteråret, for Venstre vil ikke være med til at ændre på afgangsprøverne.

Skal vi så afskaffe den prøve eller hvad?

Skulle nogen finde på at spørge om undertegnedes holdning, skulle spørgeren få at vide, at det er et rigtig dårligt forslag. Dog skal SF roses for at nytænke på folkeskoleområdet. Nytænkning er altid velkommen og kan føre til en konstruktiv debat. Det kan frygtes, at især de fagligt svage elever mister motivationen til at være aktive i de sidste måneder af deres folkeskoletid. Hvis der eksempelvis er nogle, der skal ind på en erhvervsuddannelse frem for en gymnasieuddannelse, kan disse unge måske ikke se relevansen i et dukke op til dansktimerne.

Med troværdighed i stemmen kan der godt argumenteres for, at afgangsprøven reelt har en lille praktisk værdi i forhold til ens valg af ungdomsuddannelse. Hvis fx en elev får dårlige karakterer og ønsker at starte på gymnasiet, vil denne elev enten blive optaget eller sendt til en optagelsesprøve. Der skal dog ses med fordomsfrie øjne på at ændre selve prøven. For hvis vi ser på, hvad eleverne yderligere skal igennem i 9. klasse, kan der nævnes nationale tests og Pisatest – og vi skal da ikke glemme terminsprøverne. Der bliver allerede testet meget, og lærerne må have rig mulighed for at vurdere, hvad der skal fokuseres på rent fagligt, uanset om afgangsprøven rykkes eller ej.

Med dette in mente synes det derfor helt fair at skære i størrelsen af afgangsprøven. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet kostede det sidste år 34,8 mio. kr. at afholde folkeskolens afgangsprøver.  Prøverne blev afholdt over en måned, og det må simpelthen kunne gøres både kortere og billigere. Fx kan de eksterne censorer, som ellers bliver sendt rundt i landet, afskaffes.  Et andet nordisk land, Sverige, har ikke eksterne censorer som i Danmark. I stedet har de inspektorer, som laver stikprøver af skolernes bedømmelser.

Overordnet set tror undertegnede, at prøverne har en stor betydning for mange elever, fordi de udgør en konkret afslutning på deres mange år i folkeskolen. Samtidig er det fornuftigt at ruste eleverne til at kunne klare disse afgangsprøver, fordi de vil møde eksaminer i deres videre færd i uddannelsessystemet.

Mange tak for forslaget, SF – men der skal nok et mere gennemtænkt forslag til, hvis I skal vende jeres vælgeropbakning!