Pernille Bergholdt: Jeg er liberal, fordi…

Jeg er liberal, fordi jeg ser liberalismen som det bedste bud på en ideologi, som sikrer mennesket ubetinget frihed. I det ideelle samfund er alle mennesker lige, frie og med ens muligheder i jagten på det gode liv.

Jeg er liberal, fordi jeg ønsker frihed til at tænke, tale, gøre og være. Jeg ønske at forme mit liv uden statens indblanding, og jeg ønsker at være min egen lykkes smed.

John Stuart Mill sagde: ”The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it.” (On Liberty p. 18 1859).

Altså begrænses den personlige frihed kun af andres samme ret til frihed. Dette citat medtager jeg, da min frihedsfølelse er tæt forbundet med min ansvarsfølelse. Hvis man som liberal tager ansvar for sin egen og sine medmenneskers adgang til et frit liv, mener jeg, man opnår den størst mulige frihed.

Som dansker er det meget nemt at tage sin frihed for givet – og når først man tager sin frihed for givet, fralægger man sig også ansvaret for den.

Gennem en rejse i Sydøstasien har jeg set, hvad det vil sige, når en befolkning ikke tager deres frihed for givet. Eksempelvis mærker man stadig statens indblanding og overvågning af borgerne i Vietnam. I Vietnam er ytringsfrihed og pressefrihed ikke rettigheder, som vietnameserne tager for givet, tværtimod. I nabolandet Cambodia mærkes frihedstrangen også tydeligt, og fælles for de to lande er, at borgerne ikke ser frihed som en given rettighed. Her har borgerne oplevet at have en indskrænket frihed. En tilværelse, som mange danskere ikke kan sætte sig ind i. Dette medfører desværre også, at man som dansker ofte ikke sætter pris på den frihed, som for os er en given ret.  Sætter man ikke pris på frihed, mener jeg heller ikke, man erkender det ansvar, som følger af den.

Som liberal bestræber jeg mig på at leve op til det medmenneskelige ansvar, jeg mener vi alle har for at beskytte vores medmenneskers friheder og rettigheder.

Jeg tror på det stærke og rationelle individ, som forstår det ansvar, der følger af frihed. Tiltro til sine medmennesker ser jeg som en essentiel egenskab. Endvidere finder jeg det også ønskværdigt at sætte individet før systemet. Altså skal vi tage hensyn til individets behov frem for systemets. Dette finder jeg belæg for i liberalismen.

Jeg ser frihed som en fundamental nødvendighed for det gode liv – og jeg ser liberalismen som den ideologi, som bedst kan sikre denne frihed. Derfor er jeg liberal.