VU RÅK’s principprogramsændringer og resolutioner

Danmarks tre bedste lokalforeninger(skulle man være i tvivl, så er dette VU Roskilde, VU Århus og VU København, fremover nævnt som VU RÅK) er gået sammen i arbejdet om at påvirke VU i en liberal kurs. Derfor har vi sammen udarbejdet følgende principprogramsændringer og resolutioner, som naturligvis bør være en del af VU’s politik efter landsstævnet. Man skal derfor også kigge forbi lokalerne d. 2. august, hvor vi afholder mini-LSK, hvilket vil være dagen hvor vi vil have debat om nedenstående og udarbejde flere resolutioner.

 

Principprogramsændring af VU’s EU politik:

Hele det nuværende afsnit slettes og erstattes med følgende:

Danmark har mistet sin selvbestemmelse med medlemsskabet af den Europæiske Union. Vores EU-medlemsskab medfører, at Danmark er forpligtet til at følge EU’s lovgivning. Hvis Danmark iøjeblikket ønsker at afvige fra en EU lovgivning, så skal folketinget aktivt vedtage en lov, som tilsidesætter EU’s regler. Dette er et udtryk for, at den europæiske union er et overstatslig samarbejde som tilsidesætter og underkender danskernes ret til selvbestemmelse.

I Venstres Ungdom ønsker vi begrænset statslig indflydelse, hvorfor vi ikke anerkender behovet for medlemsskab af et europæisk lovgivningscenter, som den Europæiske Union udgør. Den nødvendige lovgivning skal udarbejdes så tæt på borgeren som overhovedet muligt. Den Europæiske Union anses som en centralisering og magtforflytning af lovgivningen længere væk fra det enkelte individ.

Den Europæiske Union skaber et lukket Europa, som ikke gavner eller indbyder til et internationalt samarbejde eller fri bevæglighed udover eller indover Europas grænser. Den Europæiske Union skaber således ydre grænser, så ikke alle kan leve eller arbejde i EU.

I Venstres Ungdom ønsker vi samhandel og fred, men dette skabes ikke gennem en Europæisk Union. Den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft skal ske gennem liberal politik i de enkelte lande. Det er ikke lykkes politisk i EU at afskaffe diverse europæiske erhvervsstøtteordninger. Disse erhvervssubsidier er konkurrenceskadende og betyder tab af velstand for alle verdensborgere. Landbrugsstøtten er et eksempel på en sådan støtteordning. Landbrugsstøtten fastholder udviklingslandene i fattigdom og er en unødvendig statslig indgriben i markedsøkonomien. At den Europæiske Union blander sig indenfor erhvervspolitikken er blot et eksempel på, hvor EU er gået for langt. Den Europæiske Union er blevet en omfattende politisk aktør, som ønsker at regulerer vores hverdag. Den har allerede skabt fælles lovgivning på områder som social-, miljø-, arbejdsmarkedspolitikken.

Den finansielle krise har en gang for alle bevist, at en række af medlemslandene er økonomisk uansvarlige og at dette også medfører konsekvenser for den enkelte dansker. Hvordan spanske, græske eller italienske økonomier udvikler sig må aldrig medfører udgifter for den enkelte dansker. Flere medlemslande af den Europæiske Union ønsker at skabe Europas Forenede Stater, som ikke blot blander sig på de allerede omtalte politiske områder, men som også dikterer en fælles finanspolitik. Denne udvikling ønsker Venstres Ungdom ikke, at Danmark skal være en del af. Ligeledes ønsker Venstres Ungdom ikke, at Danmark indtræder i den fælles valuta.

Venstres Ungdom er imod overstatslig styring og dens integration på alle samfundets områder. Modstanden mod den Europæiske Union er en kamp for selvbestemmelsesret og for et selvstændigt Danmark i et frit internationalt samarbejde.

 

Principprogramtilføjelse til VU’s retspolitik

1) efter linie 34 tilføjes: Den enkeltes frihed er helt central i liberalismen. Staten skal derfor ikke kriminaliserer offerløse handlinger, men i stedet fokusere på at sikre den enkeltes liv, frihed og ejendom mod overgreb. Handlinger, der ikke skader andre end en selv, er ikke statens anliggende.

2) samt efter linie 42 tilføjes: – Der findes ingen kriminalitet uden et offer.

 

Resolutioner:

Afskaf Kongehuset

Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet kan sidde for livstid. Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet ikke kan dømmes ved domstolene. Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet bliver født i denne position i samfundet. Og så spørg dig selv dette – Er det et demokrati?

Dette er de nuværende tilstande i det Danmark, vi alle bor i og derfor mener Venstres Ungdom, at det er på tide, at vi siger farvel til en institution, der latterliggør vores demokrati. Det er ikke kun den fornuftige ting at gøre, men det er også det eneste liberale – Det er ikke liberalt at ofre frihed og demokrati på traditionernes alter. Det er tværtimod konservativt!

Fri narko

I Venstres Ungdom går vi ind for frihed – Personlig frihed, der giver os lov til at bestemme over vores egen krop. Det burde derfor være åbenlyst, at vi i VU går ind for en legalisering af narkotika, fordi vi har lov til at fylde vores krop med det, vi har lyst til. Det er muligvis ikke det smarteste valg, men det er vores eget! Det er dog ikke kun det liberale argument, der vejer tungt. Det er også en fortælling om, at krigen mod narko har slået fejl fordi der i stedet er blevet skabt et lyssky marked, der ikke gør noget godt for brugerne – kun bagmændene. Ved at trække narkoen frem i lyset, vil vi i stedet opleve fordelene ved det frie marked. Renere og billigere produkter, der er bedre for brugerne og dårligt for den organiserede kriminalitet. Venstres Ungdom vil gøre op med den socialistiske forbudspolitik og i stedet have en legalisering af rusmidler – fordi det ikke kun er det liberale, men i lige så høj grad det fornuftige at gøre!

 

Mindre konservatisme – mere liberalisme, tak!

10 års regeringsførelse og tæt samarbejde mellem det Konservative Folkeparti og Venstre har udvisket forskellene mellem konservatismen og liberalismen i vores samfundet. Men i virkeligheden er der store forskelle mellem de to ideologier. I konservatismen har staten en væsentlig større og mere betydningsfuld rolle end i liberalismen. Hvor liberalismens nøgleord er frihed og individ, så sættes konservatismen kultur, nation og Gud over dette. Det er ikke statens opgave, at opdrage og bevarer den danske kultur og historie. Staten bør derimod blande sig udenom og sikre individets ret til selvbestemmelse.

 

Alt i dette indlæg er stillet af VU RÅK