Det indre marked eller social dumping?

Debatten om social dumpning er ved at nå et niveau, hvor der er nogle ting, der skal sættes på plads. Danmark er medlem af EU, hvilket betyder, at  vi har den fri bevægelighed, som er en af de fire friheder, samarbejdet bygger på. Derfor virker det uforståeligt, at visse grupperinger ytrer sig negativt om priskrig på østeuropæiske håndværkers serviceydelser. Serviceydelser er netop omfattet servicedirektivet og dermed også det Indre Markeds regler for den frie bevægelighed.

Vi har accepteret, at f.eks. fødevarer fra resten af EU godt må konkurrere med de danske fødevareproducenter. Det har vi accepteret, fordi gennemsnitsprisen for fødevarer  solgt i Danmark er 40 % højere end i resten af EU. Der hører man ingen råbe vagt i gevær og påstå, at der foregår social dumping med mere. Det går ud over danske arbejdspladser, når vores produkter bliver udsat for fri konkurrence fra udlandet. Alternativet  – at melde sig ud af det frie marked, der tæller 500 millioner EU-borgere – er, at vores fødevarer bliver langt dyrere, end de er nu.

Hvorfor er det social dumping, når håndværkere fra den østlige del af EU kommer til landet for at udføre et ærligt stykke arbejde? Det er det blandt andet, fordi der bag de danske håndværkere står store fagforeninger, der mister medlemmer i hobetal og derfor bruger halve sandheder som belæg i forsøget på at hverve nye medlemmer til fagforeningerne. Bare se på de kampagner, de kørte før og under folketingsvalgkampen. Vi kan hurtigt blive enige om, at de håndværkere, der kommer til landet, skal arbejde i overensstemmelse med dansk lovgivning om arbejdsmiljø og lignende, men diskussionen om lønnen, det er en anden historie. De håndværkere, der arbejder i Danmark, er herre over eget liv og må sælge deres arbejdskræft til den pris, de selv fastsætter.

Der går ligeledes historier om østeuropæiske håndværkere, der arbejder under kummerlige vilkår til en løn, som er under fagforeningernes overenskomst. Der vil altid være situationer, hvor der foregår ulovlig udførelse af arbejde. Dog har medierne en tendens til at blæse historierne op, så man som læser kan komme til at tro, at det må gælde for alle håndværkere fra Østeuropa. Vi hører også historier om danske håndværkere, der ikke udfører deres arbejde efter reglerne. Man vil inden for alle erhverv i Danmark altid kunne finde situationer, der ikke stemmer overens med lovgivningen.

De mennesker, der går til angreb på den ”sociale dumping”, der påstås at finde sted i bestemte brancher, gør selv på andre områder brug af de fordele, det indre marked tilvejebringer dem og Danmark. Kritikken runger derfor hult. Et europæisk indre marked, der tilgodeser den fuldkomne frihandel, har flere gavnlige virkninger for Danmark. Først og fremmest vil prisniveauet på varer og serviceydelser være lavere, og lønniveauet vil kunne holdes langt mere stabilt. Det vil gøre os mere konkurrencedygtige i en globaliseret verden.