Naiv udlændingepolitik

Artiklen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Det er efterhånden blevet smart at gå ind for ”åbne grænser – lukkede kasser,” når talen falder på udlændingepolitik, og jeg må da indrømme, at jeg selv har været fristet til den naive tro, at denne løsning vil være bedst for Danmark og for de udlændinge, der måtte komme til landet.

Desværre er alt i verden ikke så lige til, at man bare kan lukke kasserne og åbne grænserne til Danmark på vid gab – selv om det trods alt ville have været den letteste løsning.

For ikke alene gør man samfundsnødvendige velfærdsydelser såsom uddannelse og sygehjælp til et privat anliggende, hvori de svage danskere unægtelig står svagere og de stærke står stærkere, når man vælger at ”lukke kasserne.”

Løsningen har herudover den iboende svaghed, at den kun problematiserer masseindvandringen som et økonomisk problem – ikke et kulturelt. Således anerkender denne løsning overhovedet ikke kulturens vigtighed, ej heller de åndelige og kulturelle problemer, der måtte opstå i kølvandet på indvandringen af udlændinge med en anden kulturel baggrund til Danmark.

Ligesom venstrefløjens fornemmeste opgave synes at være at udjævne og nivellere de forskelle, der naturligt eksisterer imellem mennesker, vil denne ”åbn grænserne og luk kasserne”-løsning ikke engang anerkende denne forskellighed som noget, man bør tage højde for, når man taler om integration af udlændinge i Danmark.

Det er en klokkeklar fejl, for i og med, at flere og flere udlændinge uden forståelse for den danske kultur kommer til Danmark, øges risikoen for, at der opstår parallelsamfund og subkulturer – og opstår der parallelsamfund, der substituerer det danske samfund, vil den nedarvede gensidige forståelse, der gør, at vi bl.a. har tillid til hinanden, naturligt forsvinde. Et blik på lande som USA illustrerer tydeligt denne udvikling.

Desværre benægter alt for mange for tiden vigtigheden af den danske kultur og dermed det faktum, at vores frihedsfremmende kultur igennem flere generationer faktisk har været den direkte årsag til, at vi i dag vægter friheden højest. En konstatering, der understreger vigtigheden af, at udlændinge tilegner sig viden om den danske kultur.

Det ene udelukker dog ikke det andet, og derfor skal jeg skynde mig at sige, at en indvandring til Danmark selvfølgelig ikke kun har negativ betydning for Danmark. Vi kan høste mange fordele ved indvandring, når blot den foregår på en kontrolleret måde. Det vil sige en måde, der sikre, at indvandrerne lærer at tale dansk, forstå sig på dansk kultur og historie og kan stille økonomisk sikkerhed for, at vedkommende ikke vil ligge det danske samfund til last.

Kort sagt er åbne grænser og lukkede kasser en teoretisk konstruktion, der ikke vil fungere i virkeligheden, fordi princippet ikke tager skyggen af hensyn til de kulturelle og åndelige forskelle, der vil opstå, når tilpas mange fra en anden kultur end den danske på én gang kommer til Danmark. Derfor bør vi stille krav til udlændinge, der indvandrer til landet. Vi bør kræve, at de er villige til at lære dansk og tilegne sig viden om den danske kultur. Ellers går ligningen for et velfungerende samfund, hvor borgerne nyder frugterne af en grundlæggende tillid til hinanden, ikke op.